Objava potpisanih ugovora u sklopu Operativnoga programa Regionalna konkurentnost 2007. - 2013.

U sklopu Operativnoga programa Regionalna konkurentnost 2007. - 2013., a iz Europskoga fonda za regionalni razvoj (EFRR), Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije potpisali su s korisnicima osam (8) ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u ukupnome iznosu od 16.654.449,25 kn. Korisnici ovih ugovora su javna visoka učilišta, javne znanstvene organizacije, jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave s kojima je ugovorena provedba projekata koji se odnose na razvoj projektne dokumentacije potrebne za uspješnu prijavu i daljnju provedbu infrastrukturnih projekata vezanih uz istraživanje, razvoj i inovacije.

Ugovoreni projekti odabrani su u postupku poziva na dostavu prijedloga „Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za EFRR 2014. – 2020., Treći poziv“.
Provedba ovih projekata neposredno pridonosi ostvarenju specifičnoga cilja Prioriteta 2 – Jačanje konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva, Mjere 2.2 – Istraživanje, razvoj i transfer tehnologije Operativnoga programa Regionalna konkurentnost 2007. - 2013.

Više o potpisanim ugovorima pročitajte u priloženom dokumentu.