Obavijest o sljedećem roku za dostavu prijedloga projekata u sklopu Javnoga poziva za dostavu projektnih prijedloga financiranih sredstvima Europske unije (2014. - 2020.)

Rok: 30. lipnja 2014.

U listopadu 2011. godine Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavilo je Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga kako bi se pripremila zaliha infrastrukturnih projekata čija bi se provedba mogla financirati iz Europskoga fonda za regionalni razvoj (ERDF) u programskom razdoblju 2014. - 2020.

Od 2011. godine do danas provedeno je pet rokova za dostavu projektnih prijedloga.

Sljedeći rok za dostavu projektnih prijedloga je 30. lipnja 2014. godine.

Natječajna dokumentacija je minimalno promijenjena s obzirom na rok 31. prosinca 2013. godine.

Potrebno je istaknuti kako Natječaj za dostavu projektnih prijedloga ostaje otvoren i nakon roka 30. lipnja 2014. godine, kako je i istaknuto u Javnome pozivu.