Obavijest o razgovoru s Povjerenstvom

Obavještavaju se kandidati koji su se prijavili na Javni poziv učiteljima, nastavnicima i stručnim suradnicima osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj za izbor učitelja, nastavnika i stručnoga suradnika za rad u Europskim školama, a koji ispunjavaju formalne uvjete te su zadovoljili na provjeri znanja jezika, da će razgovor s Povjerenstvom biti 10. lipnja 2021. godine, o čemu će kandidati dobiti obavijest na elektroničku adresu koju su naveli u prijavi. Razgovori će biti online.

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru s Povjerenstvom smatrat će se da je povukao prijavu na Javni poziv i više neće biti kandidat u postupku izbora.