Obavijest o odobrenoj potpori za popravak, održavanje i nadogradnju opreme za znanstvena istraživanja u 2021. godini, upisane u bazu podataka „Šestar“

Na temelju Javnog poziva za financiranje popravaka, održavanja i nadogradnje opreme za znanstvena istraživanja, upisane u bazu podataka „Šestar“ u 2021. godini (KLASA: 640-04/21-01/00002, URBROJ: 533-03-21-0001) od 2. rujna 2021. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodijelit će financijsku potporu za dvadeset četiri (24) zahtjeva u ukupnome iznosu od 1.899.993,00 kune.

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava donesena je na temelju prijedloga Strateškog odbora za istraživačku infrastrukturu i u skladu s raspoloživim financijskim sredstvima u Državnome proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu.

Detaljnije informacije možete dobiti u Upravi za znanost i tehnologiju na adresi elektroničke pošte: znan-oprema@mzo.hr.