Obavijest o odobrenoj financijskoj potpori programima popularizacije znanosti u 2021. godini


Na temelju Javnog poziva za financijsku potporu programima popularizacije znanosti u 2021. godini (KLASA: 402-07/21-12/00002, URBROJ: 533-03-21-0001) od 5. srpnja 2021. godine i Pravila o financijskoj potpori programima popularizacije znanosti (KLASA: 402-07/19-12/00006, URBROJ: 533-03-21-0002) od 15. ožujka 2021. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodijelit će financijsku potporu za 46 programa popularizacije znanosti u ukupnome iznosu od 836.791,00 kunu.

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava donesena je na temelju prijedloga Povjerenstva za programe popularizacije znanosti i u skladu s raspoloživim financijskim sredstvima u Državnome proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu.

Detaljnije informacije možete dobiti u Upravi za znanost i tehnologiju na adresi elektroničke pošte:
np-popularizacija@mzo.hr