Obavijest o odobrenoj financijskoj potpori organizatorima znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i škola u 2022. godini na temelju prigovora

Ministarstvo znanosti i obrazovanja zaprimilo je petnaest prigovora na rezultate Javnog poziva za financijsku potporu u pripremi i održavanju znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i škola u 2022. godini te je nakon provedene prosudbe Povjerenstva za znanstvene skupove i znanstvene udruge odobrilo financijsku potporu za dodatno šest skupova i jednu školu.