Obavijest o manjim izmjenama obrazaca u okviru Javnog poziva za dostavu projektnih prijedloga financiranih sredstavima EU

Rok: 30. lipnja 2012.

Izmjene se odnose na mišljenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja o usklađenosti projektnog prijedloga sa Zakonom o državnim potporama koje ne mora zatražiti prijavitelj nego će to za prijavitelja zatražiti MZOS te izmjena godina koje se uzimaju u obzir prilikom dokazivanja o financiranju iz državnog proračuna od najmanje 50,01% (prosjek 2009., 2010. i 2011. godine financiranja).