Obavijest o dodjeli ugovora za uslugu praćenja (monitoring) i evaluacije projekta

Obavijest o dodjeli ugovora za:
(i) Praćenje (monitoring) i evaluaciju projekta; broj nabave: STPII-CS-15 (1)
(ii) Prikupljanje podataka za monitoring i evaluaciju projekta, broj nabave: STPII-CS-15 (2)

Obavijest o dodjeli ugovora

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb


Naziv projekta: Drugi projekt tehnologijskog razvoja (STPII)
Broj zajma: IBRD 82580-HR
Zemlja: Hrvatska

Ugovoreni konzultant: Ekonomski institut Zagreb
Adresa: Trg J. F. Kennedyja 7, 10 000 Zagreb
Broj i datum ugovora: 064/19, 19. srpnja 2019. godine
Metoda nabave: Odabir iz jednog izvora (SSS); u skladu sa smjernicama Svjetske banke: Odabir i zapošljavanje savjetnika sa strane Zajmoprimca Svjetske banke
Opis ugovorenih usluga: Praćenje (monitoring) i evaluacija projekta; broj nabave: STPII-CS-15(1)
Ugovorena cijena: 719.000,00 HRK bruto
Trajanje ugovora: 193 dana (man/day)
Klasa: 910-04/14-04/00020
Ur. broj: 533-03-19-0015

Ugovoreni konzultant: Valicon d.o.o.
Adresa: Ul. baruna Trenka 16, 10 000 Zagreb
Broj i datum ugovora: 064/19, 16. srpnja 2019. godine
Metoda nabave: ‘Shopping’, u skladu sa smjernicama Svjetske banke: Nabava robe, radova i nekonzultantskih usluga sa strane Zajmoprimca Svjetske banke
Opis ugovorenih usluga: Prikupljanje podataka za monitoring i evaluaciju projekta, broj nabave: STPII-CS-15(2)
Ugovorena cijena: 224.675,00 HRK bruto
Trajanje ugovora: 4 mjeseca
Klasa: 910-04/14-04/00020
Ur. broj: 533-03-19-0014