Natječaj za sufinanciranje hrvatsko-kineskih znanstveno-istraživačkih projekata za razdoblje 2019. - 2021.

Rok: 26. srpnja 2019.

Na temelju Ugovora o suradnji u području znanosti i tehnologije između Republike Hrvatske i Narodne Republike Kine, potpisanog u Pekingu 11. lipnja 1994. godine, te Protokola 8. zasjedanja hrvatsko-kineskog Povjerenstva za znanstvenu i tehnološku suradnju, potpisanog u Pekingu 12. prosinca 2017. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske objavljuje

NATJEČAJ
ZA SUFINANCIRANJE HRVATSKO-KINESKIH
ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKIH PROJEKATA
ZA RAZDOBLJE 2019. - 2021.

Uvjeti prijave

Natječaj se raspisuje za sufinanciranje troškova putovanja i boravaka hrvatskih i kineskih znanstvenika u cilju provođenja zajedničkih projekata iz svih znanstvenih područja.

Pravo prijave na natječaj imaju znanstvenici na sveučilištima, akademijama, veleučilištima i drugim javnim znanstvenim i istraživačkim ustanovama.

Preduvjet za prijavu je definiran znanstveno-istraživački projekt na kojemu namjeravaju surađivati znanstvenici obiju zemalja. Temeljno financiranje projekta mora biti osigurano.

Prihvatljivi prijavitelj s hrvatske strane mora imati aktivan projekt (najmanje do srpnja 2021. godine kao voditelj ili suradnik uz suglasnost voditelja) koji financira središnje nacionalno tijelo za financiranje znanstvenih projekata ili projekt financiran iz europskih strukturnih i investicijskih fondova ili programa Europske unije za istraživanje i inovacije.

Voditelji bilateralnoga projekta u RH u trenutku prijave moraju imati:

  • doktorat znanosti;
  • najmanje znanstveno zvanje i radno mjesto znanstvenoga suradnika ili znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta.

Minimalan broj suradnika (uključujući voditelja) na projektu je dva, a maksimalan četiri. U sklopu ovog natječaja moguće je sudjelovanje u samo jednom projektu (ili kao voditelj ili kao suradnik).

Sufinanciranje projekata

Sredstva koja u sklopu ovog natječaja dodjeljuju hrvatska i kineska strana predstavljaju dodatnu financijsku pomoć znanstveno-istraživačkim ekipama koja je namijenjena isključivo pokrivanju troškova putovanja i boravaka istraživača.

Troškove putovanja snosi zemlja pošiljateljica, a troškove boravka (smještaj i dnevnice te putne troškove na svom teritoriju potrebne za realizaciju suradnje na odobrenom projektu) zemlja primateljica.

Predviđeno trajanje projekata je dvije godine, a uvjet za dodjelu financijskih sredstava za drugu godinu provedbe projekta je predano stručno i financijsko izvješće o izvršenim aktivnostima i namjenski utrošenim sredstvima u sklopu projekta u prvoj godini provedbe.

Prednost pri izboru imat će projekti u koje su aktivno uključeni doktorski studenti ili istraživači do pet godina nakon obrane doktorata (istraživači na početku karijere). Odluku o broju odobrenih projekata te iznosu odobrenih sredstava donijet će hrvatsko-kinesko Povjerenstvo za znanstvenu i tehnološku suradnju.

Način prijave

Prijavu projekta pod zajedničkim nazivom u skladu s propisanim uvjetima i na propisanim prijavnim obrascima hrvatski voditelj projekta u natječajnome roku podnosi Ministarstvu znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, a kineski voditelj projekta Odjelu za znanost i tehnologiju Ministarstva znanosti i tehnologije Narodne Republike Kine. Projekti koji nisu u propisanome roku prijavljeni s obje strane, neće se razmatrati.

Projektna prijava dostavlja se na engleskome jeziku.

Prijava na natječaj treba sadržavati:

  • ispunjeni i potpisani prijavni obrazac (u privitku);
  • životopise obaju voditelja projekta u Europass formatu;
  • životopise svih hrvatskih i svih kineskih sudionika na projektu u Europass formatu;
  • popis najvažnijih publikacija i objavljenih radova u posljednjih pet godina koji se odnose na sadržaj projekta (svih hrvatskih i kineskih sudionika na projektu);
  • kratki opis partnerske ustanove u NR Kini;
  • kratki opis zadaća svih članova projektnoga tima;
  • pismo o prihvaćanju projekta (HrZZ, EU fondovi/programi) kao dokaz temeljnog financiranja;
  • suglasnost voditelja za suradnike na aktivnim projektima.

Kontakt osoba u kineskome Ministarstvu znanosti i tehnologije:

Ms. SUN Xueping
Division of Euro-Asia
Department of International Cooperation
Ministry of Science and Technology, P.R.China
Tel: 0086-10-58881370
Fax: 0086-10-58881374
sunxp@most.gov.cn

Natječajnu dokumentaciju treba poslati u elektroničkome obliku na e-mail: silvana.siebert@mzo.hr, a jedan tiskani primjerak do 26. srpnja 2019. godine na adresu:

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
Samostalna služba za koordinaciju politika, europske poslove i međunarodnu suradnju (Natječaj za hrvatsko-kineske projekte)
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb

Dodatne informacije možete dobiti na telefon: +385 1 4594 452 ili na e-mail: silvana.siebert@mzo.hr