Natječaj za prijavu znanstveno-istraživačkih projekata velikih razmjera u sklopu zajedničkoga hrvatsko-kineskog financiranja istraživačkih projekata

Rok: 28. svibnja 2021.

Na temelju Ugovora o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Narodne Republike Kine, potpisanog 11. travnja 1994. godine, Memoranduma o suglasnosti između Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Ministarstva znanosti i tehnologije Narodne Republike Kine o zajedničkom financiranju istraživanja i razvojnih projekata, potpisanog 10. travnja 2019. godine te Protokola 9. zasjedanja hrvatsko-kineskog Povjerenstva za znanstvenu i tehnološku suradnju, potpisanog 28. listopada 2019. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske objavljuje Natječaj za prijavu znanstveno-istraživačkih projekata velikih razmjera u sklopu zajedničkoga hrvatsko-kineskog financiranja istraživačkih projekata.

Tekst natječaja, kao i prijavni obrazac, nalaze se u privitku.

Natječajna dokumentacija treba biti dostavljena na engleskome jeziku u elektroničkome obliku na e-mail: silvana.siebert@mzo.hr, a jedan tiskani primjerak do 28. svibnja 2021. godine na adresu:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH
Samostalni sektor za koordinaciju europskih poslova i međunarodne suradnje
Donje Svetice 38
10 000 ZAGREB
,
uz naznaku: „Natječaj za hrvatsko-kineske projekte velikih razmjera“.

Dodatne informacije možete dobiti na e-mail: silvana.siebert@mzo.hr