Natječaj za prijavu znanstveno-istraživačkih projekata velikih razmjera u okviru zajedničkoga hrvatsko-kineskog financiranja istraživačkih projekata

Rok: 5. srpnja 2019.
 

Na temelju Ugovora o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Narodne Republike Kine, potpisanog 11. travnja 1994. godine, Protokola 8. zasjedanja hrvatsko-kineskog Povjerenstva za znanstvenu i tehnološku suradnju, potpisanog 12. prosinca 2017. godine te Memoranduma o suglasnosti između Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Ministarstva znanosti i tehnologije Narodne Republike Kine o zajedničkom financiranju istraživanja i razvojnih projekata, potpisanog 10. travnja 2019. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske objavljuje Natječaj za prijavu znanstveno-istraživačkih projekata velikih razmjera u okviru zajedničkoga hrvatsko-kineskog financiranja istraživačkih projekata.

Tekst Natječaja, kao i prijavni obrazac, nalaze se u privitku.

Natječajna dokumentacija treba biti dostavljena na engleskome jeziku u elektroničkome obliku na e-mail: silvana.siebert@mzo.hr, a jedan tiskani primjerak do 5. srpnja 2019. godine na adresu:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH
Samostalna služba za koordinaciju politika, europske poslove i međunarodnu suradnju Donje Svetice 38
10 000 ZAGREB

uz naznaku „Natječaj za hrvatsko-kineske projekte velikih razmjera“

Dodatne informacije možete dobiti na telefon: +385 1 4594 452 ili na e-mail: silvana.siebert@mzo.hr