Natječaj za dodjelu stipendija Vlade Mađarske u akademskoj godini 2022./2023.

Rok: 24. veljače 2022.

Stipendije Mađarske u akademskoj godini 2022./2023.
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Agencija za mobilnost i programe Europske unije, u suradnji s mađarskom zakladom Tempus Public Foundation, pozivaju na podnošenje prijava za stipendije Vlade Mađarske u akademskoj godini 2022./2023.
 
U okviru ovog poziva te hrvatsko-mađarske bilateralne suradnje, hrvatskim državljanima ponuđene su sljedeće vrste stipendija:
 
  • 1. stipendije za semestralni/djelomičan studij
 
Razdoblje mobilnosti: od 3 do 10 mjeseci.
 
Stipendije su namijenjene studentima preddiplomskog (BA), diplomskog (MA) i poslijediplomskog (PhD) studija, upisanima na visoka učilišta u RH.
 
Kandidati moraju imati završen minimalno jedan semestar na svome matičnome visokom učilištu.
 
Prednost (za stipendije navedene pod 1.) imaju studenti mađarskoga jezika i književnosti.
 
  • 2. stipendije za kratki i dugi istraživački boravak
 
Razdoblje mobilnosti: od 3 dana do 10 mjeseci.
 
a) kratki istraživački boravak u trajanju od 3 do 29 dana
 
A) poslijediplomski studij i istraživanje: za studente koji su završili sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij te za doktorande koji žele provesti istraživanje u Mađarskoj
 
B) postdoktorski studij i istraživanje: za kandidate koji su stekli akademski stupanj doktora znanosti te žele provesti istraživanje u Mađarskoj.
 
b) dugi istraživački boravak u trajanju od 1 do 10 mjeseci
 
A) za studente koji su završili sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
 
B) za postdoktorande koji žele provesti istraživanje u Mađarskoj.
 
  • 3. stipendije za cjelokupni poslijediplomski doktorski studij
 
Razdoblje mobilnosti: do 36 mjeseci.
 
Stipendije su namijenjene kandidatima koji su završili sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij.
 
Stipendije se dodjeljuju samo za studijske programe na mađarskome jeziku osim za područje umjetnosti gdje su mogući programi i na engleskome jeziku.
 
  • 4. stipendije za ljetne tečajeve mađarskoga jezika i kulture
 
Razdoblje mobilnosti: od 2 do 4 tjedna (ovisno o odabranome tečaju).
 
Stipendije za ljetnu školu pokrivaju trošak tečaja, smještaja i prehrane.
 
Prednost (za stipendije navedene pod 4.) imaju studenti mađarskoga jezika i književnosti.
 
Detaljne informacije o svim navedenim stipendijama, uvjetima za prijavu te potrebnoj prijavnoj dokumentaciji dostupne su na mrežnim stranicama mađarske zaklade Tempus Public Foundation.
 
Agencija za mobilnost i programe EU i Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH izabrat će i predložiti mađarskoj strani kandidate za stipendiju, a konačnu odluku o dobitnicama stipendije donijet će zaklada Tempus Public Foundation.
 
Agencija za mobilnost i programe EU snosit će troškove putovanja stipendistima koje hrvatska strana predloži za stipendiju, odnosno kandidatima čije prijave budu odobrene.
 
Korisne informacije za pripremu prijavne dokumentacije te odgovori na često postavljena pitanja dostupni su ovdje.
 
Za sve pojedinosti i dodatne informacije o pozivu zainteresirani kandidati mogu se obratiti Agenciji za mobilnost i programe EU na adresu elektroničke pošte: bilaterala@mobilnost.hr 
 
Svi zainteresirani kandidati moraju izvršiti on-line prijavu na mrežnim stranicama mađarske zaklade Tempus Public Foundation do:
 
1) 24. veljače 2022. do 23.00 sata za semestralni/djelomičan studij, cjelokupan studij i istraživački boravak
2) 10. ožujka 2022. do 23.00 sata za ljetne tečajeve.
 
i u istom roku Agenciji za mobilnost i programe EU poštom dostaviti:
 
  1. jedan (1) primjerak cjelokupne odgovarajuće prijavne dokumentacije (uključuje i mađarski prijavni obrazac) na engleskome jeziku (osim dokaza o znanju mađarskoga jezika koji može biti i na mađarskome jeziku). Ne treba dostavljati originalne dokumente, odnosno moguće je dostaviti i preslike;
  2. ispunjen, otisnut te potpisan on-line obrazac na hrvatskome jeziku dostupan ovdje.
 
Prijava za stipendiju, s cjelokupnom dokumentacijom, podnosi se u jednom (1) primjerku na adresu:
 
AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
Frankopanska ulica 26, 10 000 Zagreb,
uz naznaku 'Za stipendije Mađarske'.
 
Odjel za visoko obrazovanje koji djeluje pri Agenciji za mobilnost i programe Europske unije obrađuje Vaše osobne podatke u svrhu prijave za stipendiju Vlade Mađarske u akademskoj godini 2022./2023. Više o obradi osobnih podataka možete pročitati u Općoj obavijesti o obradi osobnih podataka dostupnoj ovdje.