Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2019./2020.

Rok: 21. srpnja 2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisuje Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2019./2020. u sljedećim prioritetnim područjima:

P1: Promicanje socijalne uključenosti te očuvanja nacionalnoga i lokalnog identiteta:

a. Odgoj i obrazovanje za osobni i socijalni razvoj, solidarnost, socijalnu uključenost i opće ljudske vrijednosti;
b. Odgoj i obrazovanje za mir i nenasilno rješavanje sukoba;
c. Odgoj i obrazovanje za ljudska prava, odgovornost i aktivno građanstvo;
d. Odgoj i obrazovanje o štetnosti korupcije i koruptivnim rizicima;
e. Odgoj i obrazovanje za očuvanje povijesnoga, kulturnoga i hrvatskoga nacionalnog identiteta;
f. Odgoj i obrazovanje o pravima i očuvanju identiteta nacionalnih manjina, interkulturalizmu i  multikulturalizmu;
g. Poticanje očuvanja kulturne i prirodne baštine te tradicionalnih obrta.

P2: Unapređenje kvalitete života djece i mladih:

a. Odgoj i obrazovanje o zdravim načinima života, očuvanju prirode i održivom razvoju;
b. Odgoj i obrazovanje za volonterstvo;
c. Razvoj poduzetničkih aktivnosti djece i mladih;
d. Poticanje kreativnosti i stvaralaštva djece i mladih;

P3: Poticanje razvoja kompetencija u prirodoslovno-matematičkom području:

a. Odgoj i obrazovanje za STEM;
b. Odgoj i obrazovanje za financijsku, digitalnu i medijsku pismenost;
c. Razvijanje vještina i kompetencija u području tehnike te informacijskih i komunikacijskih tehnologija 
d. Utjecaj tehnike, tehnologije i informatičkih rješenja za zdravlje pojedinca.

IZNOS FINANCIJSKE POTPORE

Ukupni iznos financijske potpore iznosi 9.000.000,00 kuna.

  • Ministarstvo planira na temelju Natječaja najboljim projektima dodijeliti 9.000.000,00 kuna, ovisno o priljevu sredstava iz prihoda od igara na sreću. Najmanji iznos koji se može zatražiti je 50.000,00 kuna, a najveći 150.000,00 kuna.

OPĆI UVJETI NATJEČAJA (MZO)

Udruga prijavljuje samo jedan projekt koji može trajati najdulje do 31. kolovoza 2020. godine.

Prijava projekta u partnerstvu je obvezna s minimalno jednom odgojno-obrazovnom ustanovom u županiji u kojoj se projekt provodi.

Projekt se prijavljuje ispunjavanjem i slanjem elektroničkih obrazaca (mrežna stranica: https://eobrasci.mzos.hr) te slanjem ispisanih, ovjerenih i potpisanih elektroničkih obrazaca.

Prijavom u Sustav za ispunjavanje i slanje elektroničkih obrazaca projekt se izravno prijavljuje na Natječaj.

Ispisani, ovjereni i potpisani obrasci s prilozima dostavljaju se poštom (preporučeno), kurirskom službom ili osobno na adresu:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb,
s naznakom „ZA NATJEČAJ - IZVANINSTITUCIONALNI ODGOJ I OBRAZOVANJE - UDRUGE - NE OTVARAJ“.

Rok za prijavu na Natječaj je 21. srpanj 2019. godine.

Dokumenti