Nabava opreme za Inkubacijski centar za bioznanosti i komercijalizaciju tehnologije (BIOCentar)

Rok: 16. rujna 2013.

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) raspisala je natječaj za nabavu odgovarajuće laboratorijske opreme, analitičke laboratorijske opreme, procesne i izolacijske laboratorijske opreme, laboratorijskog namještaja te informatičke opreme potrebne za opremanje Inkubacijskog centra za bioznanosti i komercijalizaciju tehnologije (BIOCentar).

Natječaj je objavljen na službenim stranicama SAFU-a.

Izgradnja BIOCentra kao i opremanje istog financira se sredstvima pretpristupnog IPA programa Europske unije.

Tijelo nadležno za ovaj projekt je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, a korisnik je Poslovno-inovacijski centar Hrvatske (BICRO).