Javni poziv za stručnjaka za državne potpore

Rok: 30. siječnja 2016.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (dalje: Ministarstvo) raspisuje ovaj poziv u svrhu prikupljanja životopisa zainteresiranih stručnjaka za državne potpore koji će biti angažirani u sklopu projekta financiranog od Europskoga fonda za regionalni razvoj (dalje EFRR) u vrijeme trajanja projekta.

Odgovornosti stručnjaka bit će pružanje potpore Posredničkom tijelu razine 1 (dalje PT1) u pripremi shema za dodjelu bespovratnih sredstava u sklopu Operativnoga programa Regionalna konkurentnost 2007. – 2013. (dalje OPRK 2007. – 2013.). Nadalje, stručnjak će provesti radionice za državne potpore za djelatnike PT1.

Kvalifikacije:

  • VSS iz prava ili ekonomije,
  • poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa EU-a iz područja državnih potpora,
  • izvrsno znanje engleskoga ili hrvatskoga jezika te sposobnost učinkovite i jasne komunikacije na engleskome ili hrvatskome jeziku,
  • znanje rada na računalu.

Opće profesionalno iskustvo:

  • najmanje pet (5) godina radnog iskustva u području državnih potpora – dokazana primjena odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa EU-a iz područja državnih potpora.

Specifično profesionalno iskustvo:

  • najmanje tri (3) godine radnog iskustva u razvoju shema za dodjelu bespovratnih sredstava s elementima državne potpore u projektima financiranim iz europskih strukturnih fondova,
  • najmanje tri (3) godine radnog iskustva u izradi shema državnih potpora u sklopu operativnih programa i sudjelovanja u procedurama vezanim uz obavještavanje Europske komisije o programima potpora,
  • radno iskustvo na analizama i pregledu nacionalnog zakonodavstva vezanog uz državne potpore je prednost,
  • radno iskustvo s državnim tijelima (ministarstva i ostala državna tijela) u području državnih potpora je prednost.

Trajanje angažmana

Predviđeni angažman stručnjaka za državne potpore bit će definiran sukladno potrebama Ministarstva, a u razdoblju od studenoga 2014. do najkasnije lipnja 2016. godine.
 Ministarstvo zadržava pravo angažmana većeg broja stručnjaka i raspodjele radnih dana sukladno profilima stručnjaka i potrebama Ministarstva.

Naknade

Naknada će se isplaćivati na temelju potpisanoga ugovora. Potpisivanjem ugovora, stručnjak za državne potpore obvezuje se da će ispuniti sve obveze koje su predmet ugovora i to u zadanome roku.

Sukob interesa

U svrhu izbjegavanja mogućega sukoba interesa stručnjak koji je bio ili je angažiran na pripremi ili provedbi pojedinih projekata Ministarstva ili je u poslovnom, privatnom ili emocionalnom odnosu s nekim od korisnika projekata ili projektnim partnerima, neće biti angažiran. O mogućem sukobu interesa stručnjak će se unaprijed izjasniti na zahtjev Ministarstva.

Ocjenjivanje

Svi pristigli životopisi ocjenjivat će se prema uvjetima koji su navedeni u ovome pozivu. Životopise će razmatrati predstavnici Ministarstva koji obavljaju poslove PT1. Ministarstvo može zatražiti dodatna objašnjenja ili pozvati kandidate na razgovor. Prednost će imati oni stručnjaci koji imaju više profesionalnog iskustva u području relevantnom za poziv.

Ministarstvo ima pravo kontaktirati sve bivše i sadašnje poslodavce kandidata radi provjere opisa poslova koje kandidati navode u životopisima. Uz svaki opis posla, kandidat je dužan unijeti i kontakt podatke osobe koju

Ministarstvo može kontaktirati radi provjere istinitosti podataka navedenih u životopisu.

Svaki kandidat dužan je priložiti uz životopis i potpisanu izjavu kojom potvrđuju istinitost podataka u životopisu.

Obrazac izjave nalazi se u prilogu ovog poziva.

Trajanje poziva i rok za dostavu životopisa

Ovaj poziv je trajni poziv u sklopu kojega Ministarstvo prikuplja životopise stručnjaka za državne potpore i bit će otvoren tijekom provedbe projekta. Molimo sve zainteresirane da nam svoje životopise na engleskome jeziku ili hrvatskome dostave najkasnije do 30. siječnja 2016. godine na adresu elektroničke pošte: tehnicka.pomoc@mzos.hr s naznakom "Javni poziv za angažman stručnjaka za državne potpore".