Javni poziv za prijavu kandidata za predsjednika i članove Upravnog vijeća Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Rok: 29. studenoga 2021.

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
 
objavljuje
 
JAVNI POZIV
 
za prijavu kandidata za predsjednika i članove Upravnog vijeća Nacionalnog centra 
za vanjsko vrednovanje obrazovanja
 
 
1. Sukladno članku 10. stavku 4. Zakona o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja (Narodne novine, broj 151/04 i 116/21), Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje Javni poziv radi prikupljanja prijava kandidata za predsjednika i pet članova Upravnog vijeća Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

2. Predsjednika i pet članova Upravnog vijeća imenuje Vlada Republike Hrvatske iz reda istaknutih znanstvenika i stručnjaka, na prijedlog ministra nadležnog za obrazovanje, a na temelju javnog poziva koji objavljuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Predsjednik i članovi Upravnog vijeća imenuju se na razdoblje od četiri godine. 

3. Prijave kandidata za predsjednika i članove Upravnog vijeća Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, uz koje je obavezno priložiti životopis i dokaze o znanstvenim i stručnim postignućima, podnose se u pisanom obliku i u zatvorenoj omotnici u roku 15 dana od dana objave Javnog poziva, na sljedeću adresu:
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja 
10000 Zagreb, Donje Svetice 38
 
s naznakom: "Prijava kandidata za predsjednika i članove Upravnog vijeća Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja".