Javni poziv za plaćanje članarina u međunarodnim znanstvenoistraživačkim tijelima (MZIT) za 2019. godinu

Rok: 5. rujna 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

KLASA: 910-04/19-02/00015
URBROJ: 533-03-19-0001

Zagreb, 15. srpnja 2019.

Na temelju članka 39. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj: 150/11, 12/13 - Odluka USRH, 93/16 i 104/16), a u vezi s člankom 108. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj: 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 - Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 - Odluka i Rješenje USRH, 60/15 - Odluka USRH i 131/17), ministrica znanosti i obrazovanja raspisuje

JAVNI POZIV
za plaćanje članarina u međunarodnim znanstvenoistraživačkim tijelima (MZIT)
za 2019. godinu

I. Predmet ovoga javnog poziva
 
Sukladno ovom javnom pozivu, Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodjeljivat će financijske potpore javnim znanstvenim institutima, javnim sveučilištima i organizacijama civilnog društva - znanstvenim, odnosno znanstvenostručnim udrugama, za plaćanje članarine u međunarodnim znanstvenoistraživačkim tijelima (MZIT) za 2019. godinu. Financijska potpora dodjeljuje se na temelju Plana razvoja istraživačke infrastrukture u Republici Hrvatskoj - razina 2. članstva u međunarodnim znanstvenoistraživačkim tijelima za koja se kandidiraju subjekti navedeni u ovoj točki Odluke.

II. Korisnici potpore
 
Pravo prijave na ovaj javni poziv imaju znanstvene organizacije na temelju članka 22. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj: 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 - Odluka USRH 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka i Rješenje USRH, 60/15 - Odluka USRH i 131/17) te organizacije civilnog društva – znanstvene, odnosno znanstvenostručne udruge registrirane prema Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14) i upisane u Registar udruga Republike Hrvatske prema Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja Registra udruga Republike Hrvatske i Registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj: 4/15).
Znanstvenom, odnosno znanstvenostručnom udrugom smatra se dobrovoljno i registrirano udruženje znanstvenih i stručnih radnika osnovano radi djelovanja, promidžbe, unaprjeđenja i razvoja znanosti i struke, pružanja stručne pomoći u obrazovanju i stjecanju novog znanja iz područja znanosti za koje su osnovane te popularizacije znanosti i rezultata znanstvenih istraživanja.

III. Način prijave
 

  • Zahtjevi za financiranje članarine podnose se na propisanome elektroničkom obrascu koji se može preuzeti na mrežnoj stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja, a ako se traži financiranje članstva u nekoliko različitih međunarodnih znanstvenoistraživačkih tijela, potrebno je za svaku članarinu popuniti poseban obrazac.
  • Za prijavu na ovaj javni poziv obvezno treba ispuniti elektronički obrazac i proslijediti ga na adresu elektroničke pošte: mzit@mzo.hr.
  • U propisanome roku iz točke IV. ovoga poziva potrebno je ispisanu, potpisanu i ovjerenu inačicu navedenoga elektroničkog obrasca dostaviti na adresu:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Uprava za znanost i tehnologiju
„Javni poziv za plaćanje članarine u međunarodnim znanstvenoistraživačkim tijelima (MZIT) za 2019. godinu“
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb

  • Ministarstvo neće razmatrati prijave:
    • za financiranje članarina u međunarodnim znanstvenoistraživačkim tijelima koje su u 2018. godini financirane iz državnoga proračuna, a za koje nije dostavljeno izvješće o namjenskom trošenju financijskih sredstava odobrenih za prošlu godinu;
    • koje nisu dostavljene na propisanom elektroničkom obrascu na adresu Ministarstva, kao i na adresu elektroničke pošte mzit@mzo.hr;
    • koje su dostavljene nakon propisanoga roka.

Svi upiti vezani uz Javni poziv dostavljaju se elektroničkim putem na adresu elektroničke pošte  mzit@mzo.hr

IV. Rok za podnošenje prijava

Javni poziv za financijsku potporu otvoren je danom objave na mrežnoj stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja, a prijave se podnose zaključno 5. rujna  2019. godine.

Prijave s poštanskim pečatom nakon 5. rujna 2019. godine smatrat će se zakašnjelima i neće se razmatrati.

V. Natječajni postupak i postupak vrednovanja zahtjeva

Zahtjevi za plaćanje članarine u međunarodnim znanstvenoistraživačkim tijelima (MZIT) ocjenjivat će se prema Kriterijima za procjenu zahtjeva za su/financiranje članarina u međunarodnim znanstvenoistraživačkim tijelima objavljenim na mrežnoj stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Sukladno raspoloživim sredstvima Državnoga proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu, ovlašteni predstavnik Ministarstva donosi konačnu odluku o raspodjeli financijskih sredstava koja će biti objavljena na mrežnoj stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Organizacije civilnog društva - znanstvene i znanstvenostručne udruge koje ostvare pravo na financijsku potporu u 2019. godini, potpisat će s Ministarstvom ugovor o financijskoj potpori.

VI. Praćenje realizacije financijske potpore i obveze izvještavanja
 
Ministarstvo provodi administrativnu provjeru pristiglih zahtjeva i pripadajuće dokumentacije te prati namjensko trošenje odobrenih financijskih sredstava na temelju opisnog i financijskog izvješća, sukladno odluci, odnosno ugovoru o financijskoj potpori.

MINISTRICA
prof. dr. sc. Blaženka Divjak