Javni poziv za odabir članova dvaju sektorskih vijeća u novome mandatu

Rok: 8. travnja 2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje javni poziv za predlaganje kandidata za imenovanje po osam sektorskih stručnjaka za članove dvaju sektorskih vijeća, koja će biti imenovana nakon isteka četverogodišnjega mandata sektorskih vijeća imenovanih u travnju 2015., odnosno u svibnju 2015. godine.

Javni poziv raspisuje se za sljedeća sektorska vijeća:

X. Turizam i ugostiteljstvo
XXI. Odgoj, obrazovanje i sport


Sektorska vijeća su savjetodavna i stručna tijela koja se skrbe o razvoju ljudskih potencijala u skladu s potrebama tržišta rada u pojedinim sektorima budući da im je glavna uloga vrednovanje prijedloga standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i skupova ishoda učenja koji će se upisivati u Registar Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira (HKO-a) kao podloga za razvoj i unapređenje obrazovnih i studijskih programa. Uz to, zadužena su za razvoj sektora u kojima djeluju upućivanjem preporuka nadležnim ministarstvima i Nacionalnom vijeću za razvoj ljudskih potencijala. Od kandidata se stoga očekuje da prijavom i motivacijskim pismom dokažu svoju stručnost u sektoru za koji se prijavljuju te u svojim prijavama navedu relevantno radno iskustvo, sudjelovanja u vijećima, povjerenstvima i ostalim tijelima, međunarodni angažman, objavljene radove, preporuke i ostale informacije kojima će potkrijepiti svoju prijavu za pojedino sektorsko vijeće.

Od odabranih članova sektorskih vijeća očekivat će se da prate europske, nacionalne i sektorske razvojne i strateške dokumente, da su upoznati s razvojem i provedbom HKO-a i postupcima vrednovanja te da sudjeluju u stručnim usavršavanjima koja će u tu svrhu organizirati Ministarstvo znanosti i obrazovanja te Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava.

Javni pozivi otvoreni su do 8. travnja 2019. godine.