Javni poziv za izbor učitelja, nastavnika i stručnog suradnika za rad u Europskim školama

Rok: 7.veljače 2022.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr

KLASA: 605-02/21-03/00079
URBROJ: 533-06-21-0002
Zagreb,  3. siječnja 2022.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje

 

JAVNI POZIV
za izbor učitelja, nastavnika i stručnog suradnika za rad u Europskim školama


Javni poziv objavljuje se za rad u nastavi u Europskim školama, na određeno vrijeme, na devet (9) godina, a iznimno do dvanaest (12) godina sukladno propisima Europskih škola.

Na Javni poziv mogu se javiti učitelji osnovnih škola, nastavnici srednjih škola te stručni suradnici u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj zaposleni na neodređeno puno radno vrijeme.
Javni poziv objavljuje se za rad u nastavi na radnim mjestima u sljedećim školama:

1. Europska škola u Bruxellesu (BXL I), Belgija:
 
 • učitelj/ica engleskog jezika – 1 izvršitelj/ica.

Učitelj/ica će poučavati engleski jezik kao strani jezik učenike na osnovnoškolskoj razini.

Za poučavanje engleskog jezika potrebna je odgovarajuća razina i vrsta obrazovanja te iskustvo u radu s djecom predškolske i osnovnoškolske dobi. Potrebno je znanje engleskog jezika na razini C1.

Prava i obveze učitelja definiraju se pravilima Europske škole.

2. Europska škola u Bruxellesu (BXL IV), Belgija:
 
 • učitelj/ica engleskog jezika – 1 izvršitelj/ica.

Učitelj/ica će poučavati engleski jezik kao strani jezik učenike na osnovnoškolskoj razini.

Za poučavanje engleskog jezika potrebna je odgovarajuća razina i vrsta obrazovanja te iskustvo u radu s djecom predškolske i osnovnoškolske dobi. Potrebno je znanje engleskog jezika na razini C1.

Prava i obveze učitelja definiraju se pravilima Europske škole.

3. Europska škola u Vareseu, Italija:
 
 • stručni suradnik/ica – 1 izvršitelj/ica.

Stručni suradnik/ica za učenike osnovne i srednje škole (komunikacija se održava na engleskom jeziku) – 1 izvršitelj/ica.

Za radno mjesto stručnog/e suradnika/ice (obrazovnog savjetnika/ice) potrebna je odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja te znanje engleskog jezika na razini C1 i iskustvo u radu s osnovnoškolskim i srednjoškolskim učenicima te vrlo dobro poznavanje rada na osobnom računalu (poznavanje Outlooka, Teamsa, Worda, Excela je ključno). Poznavanje talijanskog jezika je poželjno.

Rad stručnog suradnika obuhvaća nekoliko vrsta zadataka: obrazovne, administrativne, superviziju i prema potrebi pedagoške zadatke.

Obrazovni zadaci ostvaruju se u odnosu s učenicima, učiteljima, nastavnicima, roditeljima i upravom škole. Odnose se na:

 • dobrodošlicu učenicima i potporu njihovu uključivanju
 • provjeru prisutnosti u razredima
 • održavanje discipline, upravljanje sukobima
 • individualna pitanja ili grupna pitanja učenika (davanje smjernica)
 • superviziju.

Stručni suradnici također:

 • daju doprinos vođenju razrednog vijeća u njihovim raspravama
 • sudjeluju u razvoju konkretnih pedagoških projekata
 • potiču kulturne i druge školske aktivnosti
 • vode učeničke dosjee
 • pridonose funkcioniranju Vijeća učenika.

Prava i obveze učitelja definiraju se pravilima Europske škole.

4. Europska škola u Bruxellesu (BXL I), Belgija:
 
 • nastavnik/ica njemačkog jezika – 1 izvršitelj/ica.

Nastavnik/ica će poučavati njemački jezik kao strani jezik učenike srednje škole. Za poučavanje njemačkog jezika potrebna je odgovarajuća razina i vrsta obrazovanja te znanje njemačkog jezika na razini C1.

Prava i obveze učitelja definiraju se pravilima Europske škole.

5. Europska škola u Bruxellesu (BXL I), Belgija:
 
 • nastavnik/ica engleskog jezika – 1 izvršitelj/ica.

Nastavnik/ica će poučavati engleski jezik kao strani jezik učenike srednje škole. Za poučavanje engleskog jezika potrebna je odgovarajuća razina i vrsta obrazovanja te znanje njemačkog jezika na razini C1.

Prava i obveze učitelja definiraju se pravilima Europske škole.

6. Europska škola u Bruxellesu (BXL IV), Belgija:
 
 • nastavnik/ica matematike – 1 izvršitelj/ica.

Za poučavanje matematike potrebna je odgovarajuća razina i vrsta obrazovanja te znanje engleskog jezika na razini C1.

Prava i obveze učitelja definiraju se pravilima Europske škole.

7. Europska škola u Vareseu, Italija:
 
 • nastavnik/ica biologije i kemije – 1 izvršitelj/ica.

Za poučavanje biologije i kemije potrebna je odgovarajuća razina i vrsta obrazovanja te znanje engleskog jezika na razini C1.

Prava i obveze učitelja definiraju se pravilima Europske škole.

8. Europska škola u Luksemburgu (LUX II), Luksemburg:
 
 • nastavnik/ica povijesti i društvenih znanosti (human sciences) - 1 izvršitelj/ica.

Za poučavanje povijesti i društvenih znanosti potrebna je odgovarajuća razina i vrsta obrazovanja te znanje engleskog jezika na razini C1. Predmet društvene znanosti temelji se na geografiji i povijesti.

Prava i obveze učitelja definiraju se pravilima Europske škole.

9. Europska škola u Luksemburgu (LUX II), Luksemburg:
 
 • nastavnik/ica engleskog jezika – 1 izvršitelj/ica.

Nastavnik/ica će poučavati engleski jezik kao strani jezik učenike srednje škole. Za poučavanje engleskog jezika potrebna je odgovarajuća razina i vrsta obrazovanja te znanje engleskog jezika na razini C1.

Prava i obveze učitelja definiraju se pravilima Europske škole.

10. Europska škola u Bruxellesu (BXL I), Belgija:
 
 • nastavnik/ica francuskog jezika – 1 izvršitelj/ica.

Nastavnik/ica će poučavati francuski jezik kao strani jezik učenike srednje škole. Za poučavanje francuskog jezika potrebna je odgovarajuća razina i vrsta obrazovanja te znanje francuskog jezika na razini C1.

Prava i obveze učitelja definiraju se pravilima Europske škole.

11. Europska škola u Luksemburgu (LUX II), Luksemburg:
 
 • nastavnik/ica francuskog jezika – 1 izvršitelj/ica.

Nastavnik/ica će poučavati francuski jezik kao strani jezik učenike srednje škole. Za poučavanje francuskog jezika potrebna je odgovarajuća razina i vrsta obrazovanja te znanje francuskog jezika na razini C1.

Prava i obveze učitelja definiraju se pravilima Europske škole.

12. Europska škola u Bruxellesu (BXL IV), Belgija:
 
 • nastavnik/ica informatike – 1 izvršitelj/ica.

Za poučavanje informatike potrebna je odgovarajuća razina i vrsta obrazovanja te znanje engleskog ili francuskog jezika na razini C1.

Prava i obveze učitelja definiraju se pravilima Europske škole.

13. Europska škola u Luksemburgu (LUX II), Luksemburg:
 
 • nastavnik/ica informatike – 1 izvršitelj/ica.

Za poučavanje informatike potrebna je odgovarajuća razina i vrsta obrazovanja te znanje engleskog ili njemačkog ili francuskog jezika na razini C1.

Prava i obveze učitelja definiraju se pravilima Europske škole.

14. Europska škola u Luksemburgu (LUX II), Luksemburg:
 
 • nastavnik/ica glazbene umjetnosti – 1 izvršitelj/ica.

Za poučavanje glazbene umjetnosti potrebna je odgovarajuća razina i vrsta obrazovanja te znanje engleskog ili njemačkog ili francuskog jezika na razini C1.

Prava i obveze učitelja definiraju se pravilima Europske škole.

Republika Hrvatska je punopravna članica Europske unije od srpnja 2013. godine. Europske škole su obrazovne ustanove kojima zajednički upravljaju vlade država članica Europske unije. Zakonski se smatraju javnim institucijama u svim tim zemljama.

Misija Europskih škola jest pružiti višejezično i multikulturno obrazovanje za djecu vrtićke dobi, učenike osnovnoškolske i srednjoškolske dobi. One su ponajprije usmjerene na djecu osoblja europskih institucija. Primarna svrha Europskih škola je obrazovati djecu na njihovu materinskom jeziku te s obzirom na to u svakoj školi postoji nekoliko jezičnih sekcija u kojima se jedinstveni program provodi u dijelu jezika istog kurikuluma.

U Europskim školama rade učitelji i nastavnici koje su na rad uputile države članice. Drugi obrazovni radnici (savjetodavni radnici, knjižničari), ravnatelji i pomoćnici ravnatelja također su upućeni na isti način.

Važeća regulativa Europskih škola propisuje da upućivanje obrazovnih radnika može trajati najviše devet (9) godina, a u iznimnim slučajevima do dvanaest (12) godina.

Prava i obveze upućenih osoba utvrđeni su nacionalnim zakonodavstvom i pravilima Europskih škola (Propisi za privremeno upućeno osoblje u Europskim školama). Rad se održava u izrazito višejezičnom i multikulturnom okruženju te je zato uz osnovne vještine rada važno znanje stranih jezika, kao i sposobnost funkcioniranja u raznovrsnom jezičnom i kulturalnom okruženju.

Informacije o Europskim školama i radnim uvjetima:

 
 • REGULATIONS FOR MEMBERS OF THE SECONDED STAFF OF THE EUROPEAN SCHOOLS

https://www.eursc.eu/BasicTexts/2011-04-D-14-en-14.pdf
 
 • CONTROL OF THE LEVEL OF LINGUISTIC COMPETENCE AS PART OF THE PROCEDURE FOR RECRUITMENT OF NON-NATIVE SPEAKER TEACHING AND EDUCATIONAL SUPPORT STAFF

https://www.eursc.eu/BasicTexts/2018-01-D-65-en-3.pdf
 

 • GENERAL RULES OF THE EUROPEAN SCHOOLS

https://www.eursc.eu/BasicTexts/2014-03-D-14-en-10.pdf.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja poziva sve učitelje osnovnih škola, nastavnike srednjih škola te stručne suradnike u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj, koji su zaposleni na neodređeno puno radno vrijeme te su zainteresirani za rad u navedenim Europskim školama, da podnesu prijavu.

Kandidati koji se prijavljuju na Javni poziv moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • imati hrvatsko državljanstvo,
 • imati odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja za učitelja/nastavnika ili stručnog suradnika u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20),
 • imati položen stručni ispit.

Poželjno je imati iskustvo u radu s djecom s posebnim potrebama, iskustvo u radu s dobno heterogenim skupinama te iskustvo u korištenju informacijske i komunikacijske tehnologije.

Uz prijavu, u kojoj je potrebno navesti osobne podatke (ime i prezime, adresu stanovanja, e-adresu, broj i naziv radnog mjesta za koje se osoba prijavljuje), obvezno je priložiti:

 • motivacijsko pismo (2 kartice teksta) na engleskom ili francuskom jeziku zašto osoba želi raditi u Europskim školama,
 • životopis,
 • presliku diplome,
 • dokaz o položenome stručnom ispitu,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje (elektronički zapis),
 • dokaz o znanju engleskoga i/ili francuskoga jezika i/ili njemačkoga jezika (uvjerenje o završenom stupnju engleskog/francuskog/njemačkog jezika), osim kandidata kojima je engleski/francuski/njemački jezik bio studijska grupa. Znanje stranog jezika definira se Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (Common European Framework of Reference for Languages).

Preporučuje se korištenje obrasca Europass za prijavu:
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/hr/cv/compose.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidati predloženi za izbor bit će pozvani da u primjerenom roku, prije potpisivanja ugovora, predoče izvornik isprava te dostave uvjerenje nadležnoga suda da se protiv njih ne vodi kazneni postupak.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži vlastoručno potpisanu prijavu s upisanim traženim podacima i priloge navedene u Javnome pozivu.

Kandidati koji nisu podnijeli pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz Javnoga poziva, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na Javni poziv, o čemu će biti pisano obaviješteni na elektroničku adresu koju navedu u prijavi.

Povjerenstvo za provedbu Javnoga poziva za izbor učitelja, nastavnika i stručnog suradnika za rad u Europskim školama (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), utvrđuje popis kandidata prijavljenih na Javni poziv koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na testiranje stranog jezika. Na testiranje stranog jezika bit će pozvani kandidati koji ispunjavaju uvjete iz ovoga Javnog poziva.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete Javnog poziva dužni su pristupiti testiranju znanja jezika, a na razgovor s Povjerenstvom bit će pozvani kandidati s najboljim rezultatima ostvarenim na testiranju znanja stranog jezika prema rang-listi. Razgovor s kandidatima bit će on-line.

Na razgovor s ravnateljem škole bit će pozvani kandidati s najboljim rezultatima ostvarenim na razgovoru s Povjerenstvom prema rang-listi. Razgovor s kandidatima bit će on-line. 

Obavijest o datumu testiranju znanja stranog jezika bit će objavljena na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja mzo.gov.hr najmanje pet (5) dana prije održavanja testiranja, a poziv s točnim vremenom testiranja znanja jezika kandidati će dobiti na elektroničku adresu koju navedu u prijavi.

Za kandidata koji ispunjava formalne uvjete Javnog poziva, a ne pristupi testiranju znanja jezika, smatrat će se da je povukao prijavu na Javni poziv i više neće biti kandidat u postupku izbora.

Obavijest o datumu razgovora s Povjerenstvom bit će objavljena na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja mzo.gov.hr najmanje pet (5) dana prije održavanja razgovora, a poziv s točnim vremenom razgovora kandidati će dobiti na elektroničku adresu koju navedu u prijavi.

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru s Povjerenstvom smatrat će se da je povukao prijavu na Javni poziv i više neće biti kandidat u postupku izbora.

Obavijest o datumu razgovora s ravnateljem škole bit će objavljena na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja mzo.gov.hr najmanje pet (5) dana prije održavanja razgovora, a poziv s točnim vremenom razgovora kandidati će dobiti na elektroničku adresu koju navedu u prijavi.

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru s ravnateljem škole smatrat će se da je povukao prijavu na Javni poziv i više neće biti kandidat u postupku izbora.

Izabrani kandidat za vrijeme rada u Europskoj školi ostvarivat će prava iz radnoga odnosa u školi u kojoj ima zasnovan radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme te će se nakon isteka rada u Europskoj školi vratiti na rad u školu u kojoj ima zasnovan radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme, na iste poslove ili druge odgovarajuće poslove.

Ugovor o međusobnim pravima i obvezama sklapa se između izabranog kandidata, škole i Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Javni poziv objavljuje se za rad u nastavi u Europskoj školi na određeno vrijeme, na devet (9) godina, a iznimno do dvanaest (12) godina sukladno propisima Europskih škola. Svako radno mjesto učitelja, nastavnika ili stručnoga suradnika u Europskim školama je na određeno vrijeme, a evaluacija rada obavlja se u drugoj i petoj godini rada. Nakon uspješne evaluacije u drugoj i petoj godini rada djelatnik ostaje na ovim poslovima do ukupno devet godina. U iznimnim slučajevima moguće je odobriti nastavak rada do ukupno dvanaest godina.

Rad u Europskoj školi započinje početkom školske godine 2022./2023.

Na Javni poziv mogu se prijaviti osobe obaju spolova. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovome Javnom pozivu odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira na to jesu li korišteni u muškome ili ženskome rodu.


Prijave na Javni poziv podnose se do 7. veljače 2022. godine, na adresu:

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
Služba za osiguranje kvalitete
i informacijsku potporu sustavu odgoja i obrazovanja
JAVNI POZIV za izbor učitelja, nastavnika i stručnog suradnika za rad u Europskim školama,
Donje Svetice 38,
10 000 Zagreb.

O rezultatima Javnoga poziva, odnosno izabranim kandidatima, prijavljeni kandidati bit će obaviješteni na elektroničku adresu koju su naveli u prijavi.


MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs