Javni poziv za iskazivanje interesa stručnjaka za imenovanje u Povjerenstvo za napredovanje odgojno-obrazovnih radnika

Rok: 4. studenoga 2019.

Na temelju Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima (Narodne novine, br. 68/2019.), Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje Javni poziv za iskazivanje interesa stručnjaka za imenovanje u Povjerenstvo za napredovanje odgojno-obrazovnih radnika.

Kandidati za člana Povjerenstva dužni su ispuniti elektronički obrazac prijave objavljen na http://bit.ly/NAPREDOVANJE.

Rok prijave na Javni poziv je do 4. 11. 2019. godine u 23:59 sati.

Prijavljeni kandidati bit će obaviješteni o izboru elektroničkom poštom najkasnije u roku od 15 dana od isteka roka za prijavu.

U tekstu javnog poziva u članku III. točci 1 pod uvjetima koje kandidati za imenovanje u Povjerenstvo moraju ispunjavati dodan je diplomski specijalistički stručni studij.


Odluka o imenovanju Povjerenstva za napredovanje odgojno-obrazovnih radnika
26. studenoga 2019.