Javni poziv za iskazivanje interesa stručnjaka za imenovanje u Povjerenstvo za nagrađivanje najuspješnijih odgojno-obrazovnih radnika

Rok: 5. svibnja 2022.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje

 
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa stručnjaka za imenovanje u Povjerenstvo za nagrađivanje najuspješnijih odgojno-obrazovnih radnika

U svrhu odabira predsjednika i četrnaest članova koji će biti imenovani u Povjerenstvo za nagrađivanje najuspješnijih odgojno-obrazovnih radnika, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje Javni poziv za iskazivanje interesa stručnjaka za imenovanje u Povjerenstvo za nagrađivanje najuspješnijih odgojno-obrazovnih radnika.

Na ovaj javni poziv mogu se prijaviti stručnjaci iz redova učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja ili osoba izabranih u znanstveno-nastavno, umjetničko-nastavno, znanstveno ili nastavno zvanje za sudjelovanje u radu Povjerenstva.

Predsjednik i članovi Povjerenstva imenuju se na rok od tri godine.

Tijekom trajanja mandata predsjednik i članovi povjerenstva ne smiju se prijaviti na Javni poziv za nagrađivanje najuspješnijih odgojno-obrazovnih radnika.

Kandidati za člana Povjerenstva dužni su ispuniti obrazac prijave te su uz njega dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva na adresu elektroničke pošte nagradjivanje@mzo.hr. Elektronički obrazac za prijavu nalazi se na poveznici https://forms.office.com/r/bJfPGShZeG.

Rok za prijavu na ovaj javni poziv je do 5. svibnja 2022. godine.nagradjivanje@mzo.hr