Javni poziv za angažman stručnjaka za gradnju

Rok: 30. siječnja 2016.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (dalje: Ministarstvo) raspisuje ovaj poziv u svrhu prikupljanja životopisa zainteresiranih stručnjaka za gradnju koji će biti angažirani u sklopu projekta koji financira Europski fond za regionalni razvoj (dalje: EFRR).

Odgovornosti stručnjaka bit će pružanje potpore pri provedbi i praćenju infrastrukturnih projekata koje provodi Ministarstvo u sklopu Operativnoga programa Regionalna konkurentnost 2007. - 2013. (dalje: OPRK 2007. - 2013.).

Kvalifikacije:

 • VSS građevinarstva ili arhitekture ili strojarstva ili elektrotehnike,
 • ovlašteni inženjer,
 • poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa EU-a iz područja gradnje,
 • izvrsno znanje hrvatskoga jezika i sposobnost učinkovite i jasne komunikacije na hrvatskom jeziku,
 • znanje rada na računalu.

Opće profesionalno iskustvo:

 • najmanje pet (5) godina radnog iskustva na pripremi ili provedbi ili praćenju infrastrukturnih projekata u području visokogradnje i/ili izradi projektne dokumentacije za infrastrukturne projekte u području visokogradnje i/ili stručnog nadzora infrastrukturnih projekata u području visokogradnje.

Specifično profesionalno iskustvo:

 • najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na pripremi ili provedbi ili praćenju infrastrukturnih projekata u području visokogradnje i/ili izradi projektne dokumentacije za infrastrukturne projekte u području visokogradnje i/ili stručnog nadzora infrastrukturnih projekata u području visokogradnje financiranih sredstvima Svjetske banke ili Europske unije,
 • radno iskustvo na pripremi ili provedbi ili praćenju infrastrukturnih projekata u području visokogradnje i/ili izradi projektne dokumentacije za infrastrukturne projekte u području visokogradnje i/ili stručnog nadzora infrastrukturnih projekata u području visokogradnje na najmanje jednom projektu od 1.000 m2,
 • prednost će imati kandidati s iskustvom na poslovima glavnog projektanta,
 • prednost će imati kandidati s iskustvom na poslovima glavnoga nadzornog inženjera,
 • prednost će imati kandidati s iskustvom u pripremi natječajne dokumentacije za izvođenje radova, projektiranje ili stručni nadzor,
 • prednost će imati kandidati s iskustvom na projektima vezanima uz istraživanje i razvoj.

Trajanje angažmana

Predviđeni angažman stručnjaka za gradnju bit će definiran sukladno potrebama Ministarstva, a u razdoblju od prosinca 2014. do najkasnije lipnja 2016. godine.
Ministarstvo zadržava pravo angažmana većeg broja stručnjaka i raspodjele radnih dana sukladno profilima stručnjaka i potrebama Ministarstva.

Naknade

Naknada će se isplaćivati na temelju potpisanoga ugovora. Potpisivanjem ugovora, stručnjak za gradnju obvezuje se da će ispuniti sve obveze koje su predmet ugovora i to u zadanome roku.

Sukob interesa

U svrhu izbjegavanja mogućega sukoba interesa stručnjak koji je bio ili je angažiran na pripremi ili provedbi pojedinih projekata Ministarstva ili je u poslovnom, privatnom ili emocionalnom odnosu s nekim od korisnika projekata ili projektnim partnerima, neće biti angažiran. O mogućem sukobu interesa stručnjak će se unaprijed izjasniti na zahtjev Ministarstva.

Ocjenjivanje

Svi pristigli životopisi ocjenjivat će se prema uvjetima koji su navedeni u ovome pozivu. Životopise će razmatrati predstavnici Ministarstva koji obavljaju poslove PT1. Ministarstvo može zatražiti dodatna objašnjenja ili pozvati kandidate na razgovor. Prednost će imati oni stručnjaci koji imaju više profesionalnog iskustva u području relevantnom za poziv.

Ministarstvo zadržava pravo kontaktirati sve bivše i sadašnje poslodavce kandidata radi provjere opisa poslova koje kandidati navode u životopisima. Uz svaki opis posla, kandidat je dužan unijeti i kontakt podatke osobe koju Ministarstvo može kontaktirati radi provjere istinitosti podataka navedenih u životopisu.

Svaki kandidat dužan je uza životopis podnijeti i potpisanu izjavu kojom potvrđuje istinitost podataka u životopisu.

Obrazac izjave nalazi se u prilogu ovog poziva.

Trajanje poziva i rok za dostavu životopisa

Ovaj poziv je trajni poziv u sklopu kojega Ministarstvo prikuplja životopise stručnjaka za gradnju i bit će otvoren za vrijeme provedbe projekta. Molimo sve zainteresirane da nam svoje životopise na engleskome jeziku ili hrvatskome dostave najkasnije do 30. siječnja 2016. godine na adresu elektroničke pošte: tehnicka.pomoc@mzos.hr s naznakom "Javni poziv za angažman stručnjaka za gradnju".