Javni natječaj za izbor kandidata za voditelja i dvanaest članova Ekspertne radne skupine za provođenje kurikularne reforme

Ministarstvo znanosti i obrazovanja obavještava kako su na 6. sjednici Posebnog stručnog povjerenstva za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije i koordinaciju strategija i djelovanja na području obrazovanja i znanosti (u daljnjem tekstu: Posebno stručno povjerenstvo), održanoj dana 10. travnja 2018. godine, temeljem provedenog Javnog natječaja za izbor kandidata za voditelja i dvanaest članova Ekspertne radne skupine za provođenje kurikularne reforme od dana 15. siječnja 2018., članovi Posebnog stručnog povjerenstva odabrali 12 članova Ekspertne radne skupine za provođenje kurikularne reforme temeljem prethodne analize prijava kandidata.

Više informacija na poveznici.

Posebno stručno povjerenstvo je razmotrilo i prijave kandidata za voditelje te se u konačnici usuglasilo da se Javni natječaj u dijelu vezanom uz izbor voditelja Ekspertne radne skupine poništi.