Izvještaj sa sjednice Povjerenstva za nagrađivanje održane 8. srpnja 2020.

Javni poziv za nagrađivanje najuspješnijih odgojno-obrazovnih radnika bio je otvoren od 13. svibnja do 30. lipnja 2020. godine. U tom roku pristiglo je 1.774 potpuno popunjenih obrazaca, od kojih su 4 bila testna te 1.030 nedovršenih obrazaca. Popunjeni obrazac za prijavu za nagrađivanje dovršilo je i predalo 1.770 kandidata. Nakon završetka roka jedan kandidat je povukao svoju prijavu pa je ukupno 1.769 kandidata prijavljenih za nagrađivanje najboljih odgojno-obrazovnih radnika.

Povjerenstvo za nagrađivanje započelo je proces evaluacije radova i postignuća kandidata za nagrađivanje u skladu s kriterijima vrednovanja propisanima Pravilnikom o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima. U skladu s rokovima navedenima u Pravilniku, objava rezultata bit će u drugoj polovici rujna, a svečana dodjela nagrada održat će se na svjetski Dan učitelja, 5. listopada 2020. godine.
 
Povjerenstvo za nagrađivanje