Izgradnja Inkubacijskog centra za bioznanosti i komercijalizaciju tehnologije (BIOCentar)

Broj natječaja: EuropeAid/130687/D/WKS/HR

Nastavno na objavu natječaja za izvođenje radova na izgradnji Inkubacijskog centra za bioznanosti i komercijalizaciju tehnologija, obavještavamo da je na internetskim stranicama Središnje agencije za financiranje i ugovaranje te Europske komisije objavljen Corrigendum.

Promjena se odnosi na rok za dostavu ponuda te datum otvaranja ponuda. Novi krajnji rok za dostavu ponuda je 26. ožujka 2012. u 10.00 sati po lokalnom vremenu u Zagrebu, na adresi Središnje agencije za financiranje i ugovaranje u Ulici grada Vukovara 284, objekt C, 10000 Zagreb, Hrvatska. Svaka ponuda zaprimljena nakon navedenog roka neće se uzimati u obzir. Otvaranje ponuda bit će 26. ožujka 2012. u 12.00 sati po lokalnom vremenu u Zagrebu, na adresi Središnje agencije za financiranje i ugovaranje u Ulici grada Vukovara 284, objekt C, 10000 Zagreb, Hrvatska.

Za detalje molimo konzultirajte gore navedene internetske stranice.