Druga izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Priprema IRI infrastrukturnih projekata“ (KK.01.1.1.09)

Produženje roka: 1. ožujka 2019.

Izmjene predmetnog Poziva odnose se na produženje roka za podnošenje projektnih prijedloga na Poziv te na izmjene u navedenim dokumentima.

Rok za podnošenje projektnih prijava produžen je do 1. ožujka 2019. godine.

Izmijenjeni su dokumenti:

  • Upute za prijavitelje
  • Sažetak poziva
  • Ugovor (Prilog 2.)
  • Dodatni informacijski obrazac (Obrazac 2.)
  • Postupak dodjele (Prilog 3.).

Izmijenjena dokumentacija objavljena je na središnjoj stranici ESI fondova na linku:

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/priprema-iri-infrastrukturnih-projekata-2/

i na portalu eFondovi na linku:

https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=ed1ee5f1-7f50-494d-a298-d679fb8f9560.