Djelomično ponovljeni javni pozivi za odabir članova sektorskih vijeća I. i VI. u novome mandatu

Rok: 3. lipnja 2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje djelomično ponovljene javne pozive za odabir članova dvaju sektorskih vijeća u novome mandatu:
  • jednoga sektorskog stručnjaka predstavnika reprezentativnih sindikata gospodarskoga sektora za člana Sektorskog vijeća I. Poljoprivreda, prehrana i veterina;
  • jednoga sektorskog stručnjaka predstavnika reprezentativnih sindikata gospodarskoga sektora za člana Sektorskog vijeća VI. Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija.

Ponovljeni javni pozivi otvoreni su do 3. lipnja 2019. godine.