Corrigendum Smjernica za prijavitelje - Fond za ulaganje u znanost i inovacije (IPA IIIC)

Rok: 14. svibnja 2010.

Europska komisija i Središnja agencija za financiranje i ugovaranje objavile su Corrigendum Smjernica za prijavitelje (Guidelines for applicants) za natječaj za podnošenje projektnih prijedloga za sredstva iz Fonda za ulaganje u znanost i inovacije (IPA IIIC).

Bitna izmjena odnosi se na rokove prijave projektnih prijedloga:

  • dva roka za dostavu projektnih prijedloga (5. ožujka 2010. i 2. srpnja 2010.) prestaju važiti i spajaju se u jedan rok za dostavu projektnih prijedloga: 14. svibnja 2010.

Mole se potencijalni prijavitelji projekata da za sve detalje izmjena konzultiraju navedeni Corrigendum Smjernica za prijavitelje objavljen na web stranicama SAFU-a i Europske komisije.