CERIC-ERIC - poziv na dostavu prijedloga projekata

Rok: 2. ožujka 2020. u 17 sati / 31. ožujka 2020. u 17 sati


CERIC-ERIC poziva na dostavu prijedloga projekata! Svoje prijedloge projekata možete poslati na: https://vuo.elettra.trieste.it/

CERIC-ERIC, Srednjoeuropski konzorcij za istraživačku infrastrukturu, nudi pristup više od 50 komplementarnih instrumenata i dva laboratorija za potporu za multidisciplinarna istraživanja u svim područjima materijala, biomaterijala i nanotehnologije.

Istraživači iz cijelog svijeta mogu se prijaviti za pristup besplatno, pod uvjetom da rezultati budu objavljeni i priznati od CERIC-a.

CERIC također nudi potporu za mobilnost dvaju korisnika prema prijedlogu i nagrade za visokokvalitetne publikacije s otvorenim pristupom.

Kao i obično, u ovom pozivu bit će dva roka:

  • 2. ožujka u 17 sati, predevaluacija za mogućnost poboljšanja prijedloga,
  • 31. ožujka u 17 sati, preporuka stručnjacima koji su ispunili sve traženo.

Pogledajte ponudu otvorenog pristupa za ovaj semestar na: https://www.ceric-eric.eu/users/open-access-offer/

Više informacija o pozivu možete vidjeti na: https://www.ceric-eric.eu/users/call-for-proposals/ ili se javite na: useroffice@ceric-eric.eu

Ako ste istraživač koji radi u Albaniji, Bjelorusiji, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Estoniji, Republici Sjevernoj Makedoniji, Latviji, Litvi, Crnoj Gori, Moldaviji, Rumunjskoj, Rusiji, Srbiji, Slovačkoj ili Ukrajini, prijavite se za promotivni otvoreni pristup: u sklopu europskog projekta H2020 ACCELERATE, personaliziranu potporu za pripremu prijedloga, mjerenja i analize podataka, koja se može pružiti na zahtjev.

Više o tome možete pronaći na: http://www.accelerate2020.eu/