Poziv na pismeni ispit vezan uz raspisani Javni natječaj za izbor učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu objavljen u Večernjem listu, Školskim novinama i Biltenu Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje, dana 23. listopada 2018. godine te web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja

20. studenoga 2018.

KLASA: 112-01/18-01/00005
URBROJ: 533-02-18-0009
Zagreb, 20. studenoga 2018.
POZIV NA PISMENI ISPIT
vezan uz raspisani
Javni natječaj za izbor učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu
objavljen u Večernjem listu, Školskim novinama i Biltenu Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje,
dana 23. listopada 2018. godine te web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja

Pismeni ispit kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete Javnog natječaja te koji su dostavili pravodobne i potpune prijave na Javni natječaj za izbor učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu, održat će se u srijedu, 5. prosinca 2018. godine, u 10.00 sati, u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Zagreb, Donje Svetice 38, učionica P-podrum.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja