Odluka o djelomičnoj obustavi provedbe postupka Javnog poziva za prijavu kandidata za članove radnih skupina za izradu Nacrta prijedloga kurikuluma za nastavne predmete jezika i kulture nacionalnih manjina u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske (model C)

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 016-01/22-01/00324
URBROJ: 533-07-23-0075
 
Zagreb, 20. veljače 2023.
 
Na temelju članka 52. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 66/19)  i Zapisnika sa sastanka Povjerenstva za pregled pristiglih prijava na Javni poziv za prijavu kandidata za članove radnih skupina za izradu Nacrta prijedloga kurikuluma za nastave predmete jezika i kulture nacionalnih manjina u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske (KLASA: 016-01/22-01/00324, URBROJ: 533-07-23-0074 od 9. veljače 2023. godine), ministar znanosti i obrazovanja donosi 
 
Odluku o djelomičnoj obustavi provedbe postupka
Javnog poziva za prijavu kandidata za članove radnih skupina 
za izradu Nacrta prijedloga kurikuluma za nastavne predmete jezika i kulture nacionalnih manjina 
u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske (model C)
 
I.
 
Djelomično se obustavlja provedba postupka Javnog poziva za prijavu kandidata za članove radnih skupina za izradu Nacrta prijedloga kurikuluma za nastavne predmete jezika i kulture nacionalnih manjina u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske (model C), (KLASA: 016-01/22-01/00324, URBROJ: 533-07-22-0001 od 5. prosinca 2022.), objavljenog 13. prosinca 2022. godine na mrežnoj stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja za sljedeće radne skupine:
 
  • Radna skupina za izradu Nacrta prijedloga kurikuluma Albanskog jezika i kulture u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske (model C) - Kurikulum za nastavni predmet Albanski jezik i kultura u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske (model C),
  • Radna skupina za izradu Nacrta prijedloga kurikuluma Poljskog jezika i kulture u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske (model C) - Kurikulum za nastavni predmet Poljski jezik i kultura u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske (model C),
  • Radna skupina za izradu Nacrta prijedloga kurikuluma Ukrajinskog jezika i kulture u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske (model C) - Kurikulum za nastavni predmet Ukrajinski jezik i kultura u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske (model C).
 
II.
 
Postupak provedbe Javnog poziva iz točke I. ove Odluke obustavlja se zbog toga jer se nisu stekli minimalni uvjeti za formiranje radnih skupina u skladu s uvjetima propisanim Javnim pozivom. 
 
III.
 
Ova Odluka bit će objavljena na mrežnoj stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja.
 
IV.
 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs