Poziv na razgovor s Komisijom - intervju vezan uz objavljeni Oglas za prijam namještenika u Ministarstvo znanosti i obrazovanja na neodređeno vrijeme objavljen u Narodnim novinama, broj 154/22, od 28. prosinca 2022. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 112-01/22-01/00361
URBROJ: 533-02-23-0008
Zagreb, 23. siječnja 2023.
 
POZIV NA RAZGOVOR S KOMISIJOM - INTERVJU
vezan uz objavljeni
Oglas za prijam namještenika u Ministarstvo znanosti i obrazovanja 
na neodređeno vrijeme
 
Oglas je objavljen:
u Narodnim novinama, broj 154/22, od 28. prosinca 2022. godine
na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave 28. prosinca 2022. godine i
na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja 29. prosinca 2022. godine
 
Razgovor s Komisijom - intervju kandidata/kinja prijavljenih na navedeni Oglas, a koji/e ispunjavaju formalne uvjete, te su dostavili/e potpunu i pravodobnu prijavu, za prijam na radno mjesto:
 
GLAVNO TAJNIŠTVO
Sektor za opće poslove i ljudske potencijale
Služba za imovinske i tehničke poslove te nabavu
1. radno mjesto III. vrste – vozač pratitelj (2.1.1.6.)
  • 2 izvršitelja/ice
 
GLAVNO TAJNIŠTVO
Sektor za opće poslove i ljudske potencijale
Služba za dokumentacijske i interne poslove
2. radno mjesto IV. vrste – čistačica (2.1.2.8.)
  • 1 izvršitelj/ica
 
održati će se u četvrtak, 2. veljače 2023. godine, u 11.30 sati, u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Zagreb, Donje Svetice 38.
 
Za kandidate/kinje prijavljene na radno mjesto pod rednim brojem 1., nakon razgovora s Komisijom – intervjua, obavit će se provjera sposobnosti upravljanja motornim vozilom (vožnja osobnog automobila s članovima Komisije).
 
Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi intervjuu, odnosno provjeri sposobnosti upravljanja motornim vozilom, smatrat će se da je povukao/la prijavu.
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja