Najčešća pitanja i odgovori - Javni poziv za prijavu projekata udruga koje pružaju usluge pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika učenicima s teškoćama u razvoju za 2022./2023. školsku godinu

Na postavljena najčešća pitanja i odgovore vezano uz Javni poziv za prijavu projekata udruga koje pružaju usluge pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika učenicima s teškoćama u razvoju za 2022./2023. školsku godinu ponuđeni su odgovarajući odgovori.
Rok prijave je do 1.srpnja 2022. godine.