Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisuje javni natječaj za dodjelu 400 državnih stipendija za posebne skupine studenata za akademsku godinu 2021./2022. (sukladno osiguranim sredstvima u Državnome proračunu) redovitim studentima visokih učilišta u Republici Hrvatskoj

Rok: 3. studenoga 2021. do 12.00 sati

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 604-01/21-01/00010
URBROJ: 533-04-21-0010
Zagreb, 13. listopada 2021.
 
Na temelju članka 52. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 66/19) i članka 12. stavka 2. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju za posebne skupine studenata (Narodne novine, broj 74/19), Ministarstvo znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) raspisuje 
 
NATJEČAJ
za dodjelu 400 državnih stipendija za posebne skupine studenata za akademsku godinu 2021./2022. 
redovitim studentima visokih učilišta u Republici Hrvatskoj
 
I. Državne stipendije za posebne skupine studenata za akademsku godinu 2021./2022. redovitim studentima visokih učilišta u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: državne stipendije) dodjeljuju se u skladu s Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju za posebne skupine studenata (Narodne novine, broj 74/19) u sljedećim kategorijama
 
 • Kategorija 1 - redovitim studentima studijskih programa za deficitarna zanimanja navedena u točki II. ovoga natječaja s naglaskom na deficitarne nastavničke studijske programe - 270 stipendija;
 • Kategorija 2 - redovitim studentima osobama s invaliditetom - 70 stipendija;
 • Kategorija 3 - redovitim studentima kategoriziranim sportašima s valjanom kategorizacijom - 10 stipendija; 
 • Kategorija 4 - redovitim studentima kojima je kao djeci bilo priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja - 10 stipendija;
 • Kategorija 5 - redovitim studentima koji su na muzičkim ili umjetničkim akademijama u Republici Hrvatskoj - darovitim mladim umjetnicima - 10 stipendija;
 • Kategorija 6 - redovitim studentima bez oba roditelja - 10 stipendija;
 • Kategorija 7 - redovitim studentima roditeljima - 20 stipendija.
 
II. Studijski programi za deficitarna zanimanja:
 
 • medicina
 • farmacija
 • računarstvo
 • elektrotehnika
 • strojarstvo
 • građevinarstvo
 • matematika
 • matematika - nastavnički
 • fizika
 • fizika – nastavnički
 • logopedija
 • rehabilitacija.

III. Za dodjelu državne stipendije mogu se prijaviti studenti koji ispunjavaju sljedeće opće uvjete:
 
 • hrvatski državljani (podatak o državljanstvu Ministarstvo preuzima iz službene evidencije nadležnog tijela), državljani Europske unije s prijavljenim boravkom u Republici Hrvatskoj ili osobe sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti;
 • osobe u statusu redovitoga studenta upisane na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj na preddiplomskim sveučilišnim studijima, diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, kratkim stručnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima.
 
IV. Podnošenje prijava  
 
 1. Za prijavu je obvezno ispuniti elektronički obrazac koji se nalazi na internetskoj stranici Ministarstva na adresi: https://forme.mzo.hr/hr/obrazac/drzavne-stipendije-za-posebne-skupine-studenata.
 2. Student obrascu pristupa uz pomoć AAI@EduHr elektroničkog identiteta.
 3. Obrazac se predaje klikom na gumb „Pošalji obrazac“, a sadržaj obrasca, zajedno s prilozima, bit će proslijeđen i spremljen u elektroničku bazu Ministarstva pod određenim identifikacijskim brojem. Obavijest o poslanom sadržaju zajedno s identifikacijskim brojem obrasca i datumom podnošenja zaprimit će i osoba koja je obrazac ispunila na e- adresu AAI@EduHr elektroničkog identiteta i na e- adresu koja je navedena u obrascu.
 4. Kao datum podnošenja prijave uzimat će se datum spremanja obrasca u elektroničku bazu Ministarstva.
 5. Obrazac se podnosi isključivo u elektroničkom obliku - obrazac i obvezni prilozi ne šalju se u tiskanom (papirnatom) obliku.
 
V. Provedba 
 
Natječaj za dodjelu 400 državnih stipendija za posebne skupine studenata za akademsku godinu 2021./2022. redovitim studentima visokih učilišta u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Natječaj) provodi Povjerenstvo za provedbu javnoga Natječaja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) koje imenuje ministar. 
 
VI. Odluka o dodjeli državnih stipendija
 
Ministar će na prijedlog Povjerenstva u roku od najviše petnaest (15) dana od zaprimanja prijedloga Povjerenstva donijeti Odluku o dodjeli državnih stipendija za posebne skupine studenata na temelju rang-lista.

Kvote u sklopu svake pojedinačne kategorije stipendije propisane su ovim natječajem. Povjerenstvo zadržava pravo raspodjele planiranih kvota stipendija u sklopu pojedinih kategorija u skladu s brojem prijava.

Na temelju liste kandidata kojima je prihvaćena primjedba, ministar će donijeti Odluku o dodjeli državnih stipendija za posebne skupine studenata u skladu s prihvaćenim primjedbama i snižavanjem praga.
 
VII. Rok za podnošenje prijava
 
Prijave na natječaj za dodjelu državnih stipendija podnose se od srijede, 13. listopada 2021. do srijede, 3. studenoga 2021. godine u 12.00 sati. 
 
VIII. Završne odredbe
 
Državna stipendija isplaćuje se u devet mjesečnih rata od 1.200,00 kuna do 15. u mjesecu za razdoblje od listopada 2021. do lipnja 2022.
 
Prijave s nepotpunom dokumentacijom, prijave koje ne budu podnesene u propisanome roku, kao i tiskane prijave poslane poštom, neće se razmatrati. 
 
Za vrijeme ostvarivanja prava na državnu stipendiju student ne može primati ni jednu drugu stipendiju koja se financira iz javnih izvora.
 
Za sva dodatna objašnjenja studenti se mogu obratiti na službenu e-mail adresu: 
stipendije-posebne@mzo.hr
 
U skladu s člankom 12. stavkom 4. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju za posebne skupine studenata, Povjerenstvo ima sedam članova, uključujući i predsjednika Povjerenstva, od kojih su tri člana predstavnici studenata na prijedlog Hrvatskoga studentskog zbora uz osiguravanje zastupljenosti predstavnika sveučilišnih i stručnih studija, jedan predstavnik Rektorskoga zbora i jedan predstavnik Vijeća veleučilišta i visokih škola te dva predstavnika Ministarstva.
 
Sastav Povjerenstva: 
 
 1. Branko Ptiček, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, predsjednik
 2. Ivona Filipović, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, članica
 3. prof. dr. sc. Ivana Čuković-Bagić, Rektorski zbor, članica
 4. dr. sc. Vlatka Ružić, Vijeće veleučilišta i visokih škola, članica
 5. Marko Galić, Hrvatski studentski zbor, član
 6. Božo Kvesić, Hrvatski studentski zbor, član
 7. Ante Grabić, Hrvatski studentski zbor, član.
 
Sve primjedbe vezane uz Natječaj rješava Povjerenstvo.
 
Upute i važne obavijesti studentima sastavni su dio Natječaja.
 
MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs