Poziv na razgovor s Komisijom - intervju vezan uz objavljeni Oglas za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja na određeno vrijeme, dok traje potreba za obavljanjem poslova čiji se opseg privremeno povećao, a najduže do 31. srpnja 2020. godine

Razgovor s Komisijom - intervju kandidata/kinja prijavljenih na navedeni oglas, a koji/e ispunjavaju formalne uvjete te su dostavili/e potpunu i pravodobnu prijavu, održat će se u ponedjeljak, 20. svibnja 2019., u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Zagreb, Donje Svetice 38, prema utvrđenome rasporedu.
 

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

KLASA: 112-01/19-01/00068
URBROJ: 533-02-19-0006
Zagreb, 9. svibnja 2019.

POZIV NA RAZGOVOR S KOMISIJOM - INTERVJU
vezan uz objavljeni
Oglas za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja
na određeno vrijeme, dok traje potreba za obavljanjem poslova čiji se opseg privremeno povećao, a najduže do 31. srpnja 2020. godine

Oglas je objavljen na:
web stranici Ministarstva uprave 2. travnja 2019. godine
web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja 2. travnja 2019. godine i
u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, broj 66, od 3. travnja 2019. godine

Razgovor s Komisijom - intervju kandidata/kinja prijavljenih na navedeni Oglas, a koji/e ispunjavaju formalne uvjete, te su dostavili/e potpunu i pravodobnu prijavu, za prijam na radna mjesta:

Uprava za znanost i tehnologiju
Sektor za znanstveni sustav i tehnološki razvoj
Služba za razvoj istraživačkih i inovacijskih programa i transfer tehnologije
Odjel za pripremu, praćenje i provedbu znanstvenih i tehnologijskih politika
1. radno mjesto I. vrste – stručni/a suradnik/ca

  • 4 izvršitelja/ice

Uprava za visoko obrazovanje
Sektor za razvoj visokog obrazovanja
Služba za strategiju i internacionalizaciju visokog obrazovanja
Odjel za internacionalizaciju visokog obrazovanja
2. radno mjesto I. vrste – stručni/a suradnik/ca

  • 2 izvršitelja/ice

održat će se u ponedjeljak, 20. svibnja 2019. godine, u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Zagreb, Donje Svetice 38, prema sljedećem rasporedu (prema početnim slovima prezimena i imena):

POČETNO SLOVO PREZIMENA POČETNO SLOVO IMENA PRIJAVA ZA
UPRAVU ZA
INTERVJU
B. P. N znanost i tehnologiju

ponedjeljak,
20. 5. 2019.
u 9.00 sati

visoko obrazovanje
B A znanost i tehnologiju
B D znanost i tehnologiju
visoko obrazovanje
B M. A. znanost i tehnologiju
visoko obrazovanje
C B znanost i tehnologiju
C J znanost i tehnologiju
visoko obrazovanje
C L znanost i tehnologiju
visoko obrazovanje
Č I znanost i tehnologiju
visoko obrazovanje
D K znanost i tehnologiju ponedjeljak,
20. 5. 2019.
u 10.00 sati
visoko obrazovanje
D A znanost i tehnologiju
visoko obrazovanje
Đ M znanost i tehnologiju
visoko obrazovanje
E S znanost i tehnologiju
visoko obrazovanje
F I znanost i tehnologiju
visoko obrazovanje
G V znanost i tehnologiju
visoko obrazovanje
G M znanost i tehnologiju
visoko obrazovanje
G A znanost i tehnologiju
visoko obrazovanje
H A znanost i tehnologiju ponedjeljak,
20. 5. 2019.
u 11.00 sati
visoko obrazovanje
H B znanost i tehnologiju
visoko obrazovanje
K J znanost i tehnologiju
visoko obrazovanje
K M znanost i tehnologiju
visoko obrazovanje
K J znanost i tehnologiju
visoko obrazovanje
K N znanost i tehnologiju
visoko obrazovanje
K T znanost i tehnologiju
visoko obrazovanje
M J znanost i tehnologiju
visoko obrazovanje
MA MAR znanost i tehnologiju ponedjeljak,
20. 5. 2019.
u 12.00 sati
visoko obrazovanje
M MAJ znanost i tehnologiju
visoko obrazovanje
M K znanost i tehnologiju
visoko obrazovanje
M S znanost i tehnologiju
visoko obrazovanje
MI MAR znanost i tehnologiju
visoko obrazovanje
M MAT znanost i tehnologiju
visoko obrazovanje
P SA visoko obrazovanje
P I visoko obrazovanje
P SI znanost i tehnologiju ponedjeljak,
20. 5. 2019.
u 13.00 sati
visoko obrazovanje
P M znanost i tehnologiju
visoko obrazovanje
P.S. M znanost i tehnologiju
P JE znanost i tehnologiju
visoko obrazovanje
P JO znanost i tehnologiju
visoko obrazovanje
P I. K. visoko obrazovanje
R L visoko obrazovanje
R. M. S znanost i tehnologiju
visoko obrazovanje
R A znanost i tehnologiju ponedjeljak,
20. 5. 2019.
u 14.00 sati
visoko obrazovanje
R B znanost i tehnologiju
visoko obrazovanje
S N znanost i tehnologiju
visoko obrazovanje
S S znanost i tehnologiju
visoko obrazovanje
S A visoko obrazovanje
Š R znanost i tehnologiju
visoko obrazovanje
T MA znanost i tehnologiju
visoko obrazovanje
T MO znanost i tehnologiju
visoko obrazovanje
T I znanost i tehnologiju ponedjeljak,
20. 5. 2019.
u 15.00 sati
visoko obrazovanje
V M znanost i tehnologiju
visoko obrazovanje
V BO znanost i tehnologiju
visoko obrazovanje
V BA znanost i tehnologiju
V NI znanost i tehnologiju
V NA znanost i tehnologiju
Ž A znanost i tehnologiju
visoko obrazovanje

Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi na intervju, smatrat će se da je povukao/la prijavu.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja