Javni poziv za iskazivanje interesa ustanova za strukovno obrazovanje za nastavak provedbe strukovnih kurikuluma za stjecanje kvalifikacija prodavač, dimnjačar, staklar i kozmetičar prema modelu dualnog obrazovanja u školskoj godini 2019./2020.

Rok: 9. travnja 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

KLASA:602-03/19-10/00003
URBROJ: 533-05-19-0003

Zagreb, 3. travnja 2019.

Na temelju članka 29. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010, 90/2011, 5/12, 16/2012, 86/2012, 126/2012, 94/2013, 152/2014, 07/2017, 68/2018) Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje

JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa ustanova za strukovno obrazovanje za nastavak eksperimentalne provedbe strukovnih kurikuluma
za stjecanje kvalifikacija prodavač, dimnjačar, staklar i kozmetičar
prema modelu dualnog obrazovanja u školskoj godini 2019./2020.

 

I.

U svrhu osiguravanja nastavka eksperimentalne provedbe strukovnih kurikuluma za stjecanje kvalifikacija prodavač, dimnjačar, staklar i kozmetičar prema modelu dualnog obrazovanja u školskoj godini 2019./2020. Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisuje Javni poziv za iskazivanje interesa ustanova za strukovno obrazovanje za nastavak provedbe strukovnih kurikuluma za stjecanje kvalifikacija prodavač, dimnjačar, staklar i kozmetičar prema modelu dualnog obrazovanja u školskoj godini 2019./2020.

II.

Ovim javnim pozivom traži se prijava ustanova za strukovno obrazovanje za nastavak eksperimentalne  provedbe strukovnih kurikuluma za stjecanje kvalifikacija prodavač, dimnjačar, staklar i kozmetičar prema modelu dualnog obrazovanja u školskoj godini 2019./2020. iz točke I. ovoga poziva.

III.

Kriteriji za ustanove za strukovno obrazovanje iz točke I. ovoga poziva:

  • dokaz o iskazu interesa poslodavaca (priložiti ispunjen obrazac)
  • suglasnost osnivača.

IV.

Prijave, uz koje se obvezno prilažu dokazi o ispunjenosti kriterija navedenih u točki 3. ovoga javnog poziva, šalju se elektroničkim putem na adresu: prijava-dualno@mzo.hr, s naznakom: „Prijava ustanove za strukovno obrazovanje za nastavak eksperimentalne provedbe strukovnih kurikuluma za stjecanje kvalifikacija prodavač, dimnjačar, staklar i kozmetičar prema modelu dualnog obrazovanja u školskoj godini 2019./2020.“ s naznakom kvalifikacije za koju se prijavljuje (prodavač, dimnjačar, staklar i/ili kozmetičar).
 

V.

Javni poziv za iskazivanje interesa ustanova za strukovno obrazovanje za nastavak provedbe strukovnih kurikuluma za stjecanje kvalifikacija prodavač, dimnjačar, staklar i kozmetičar prema modelu dualnog obrazovanja u školskoj godini 2019./2020. iz točke I. ovoga poziva raspisuje se od 4. do 9. travnja 2019. godine.

Prijavljeni kandidati bit će obaviješteni o izboru do 11. travnja 2019. godine elektroničkim putem.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja