Javni poziv za iskazivanje interesa ustanova za strukovno obrazovanje za uključivanje u eksperimentalnu provedbu strukovnih kurikuluma za stjecanje kvalifikacija prodavač, dimnjačar, staklar i kozmetičar prema modelu dualnog obrazovanja u školskoj godini 2019./2020.

Rok: 9. travnja 2019.

Na temelju Programa Vlade Republike Hrvatske za mandat 2016. – 2020., Nacionalnog kurikuluma za strukovno obrazovanje (Narodne novine, broj 62/2018.) i Modela hrvatskoga dualnog obrazovanja, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje

JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa ustanova za strukovno obrazovanje za uključivanje u eksperimentalnu provedbu strukovnih kurikuluma
za stjecanje kvalifikacija prodavač, dimnjačar, staklar i kozmetičar
prema modelu dualnog obrazovanja u školskoj godini 2019./2020.

I.

U svrhu uključivanja u eksperimentalnu provedbu strukovnih kurikuluma za stjecanje kvalifikacija prodavač, dimnjačar, staklar i kozmetičar prema modelu dualnog obrazovanja u školskoj godini 2019./2020. Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisuje Javni poziv za iskazivanje interesa ustanova za strukovno obrazovanje za uključivanje u eksperimentalnu provedbu strukovnih kurikuluma za stjecanje kvalifikacija prodavač, dimnjačar, staklar i kozmetičar prema modelu dualnog obrazovanja u školskoj godini 2019./2020.

II.

Ovim javnim pozivom traži se prijava ustanova za strukovno obrazovanje za uključivanje u provedbu strukovnih kurikuluma za stjecanje kvalifikacija prodavač, dimnjačar, staklar i kozmetičar prema modelu dualnog obrazovanja u školskoj godini 2019./2020. iz točke I. ovoga poziva.

III.

Kriteriji za ustanove za strukovno obrazovanje iz točke I. ovoga poziva:

  • dokaz o iskazu interesa poslodavaca (priložiti ispunjen obrazac)
  • suglasnost osnivača
  • prijedlog plana upisa učenika u I. razred za školsku godinu 2019./2020.
  • dokaz o postojanju kadrovskih, materijalnih i prostornih uvjeta za izvođenje strukovnog kurikuluma.

IV.

Prijave, uz koje se obvezno prilažu dokazi o ispunjenosti kriterija navedenih u točki 3. ovoga javnog poziva, šalju se elektroničkim putem na adresu: prijava-dualno@mzo.hr, s naznakom: „Prijava ustanove za strukovno obrazovanje za uključivanje u provedbu strukovnih kurikuluma za stjecanje kvalifikacija prodavač, dimnjačar, staklar i kozmetičar prema modelu dualnog obrazovanja u školskoj godini 2019./2020.“ i s naznakom kvalifikacije za koju se prijavljuje (prodavač, dimnjačar, staklar i kozmetičar).

V.

Javni poziv za iskazivanje interesa ustanova za strukovno obrazovanje za uključivanje u provedbu strukovnih kurikuluma za stjecanje kvalifikacija prodavač, dimnjačar, staklar i kozmetičar prema modelu dualnog obrazovanja u školskoj godini 2019./2020. iz točke I. ovoga poziva raspisuje se od 4. do 9. travnja 2019. godine.

Prijavljeni kandidati bit će obaviješteni o izboru do 11. travnja 2019. godine elektroničkim putem.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja