Obavijest o produljenju roka za dostavu prijava za vanjske procjenitelje prijava u sklopu ograničenoga Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Vrhunska istraživanja znanstvenih centara izvrsnosti“

Rok: 1. ožujka 2017.

Rok za dostavu prijava na Javni poziv za vanjske procjenitelje koji će obavljati ocjenjivanje projektnih prijedloga pristiglih na ograničeni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Vrhunska istraživanja znanstvenih centara izvrsnosti“ produljuje se te se prijave moraju podnijeti do 1. 3. 2017. Ostale odredbe predmetnoga Javnog poziva ostaju neizmijenjene.

Poveznica na Javni poziv:

Javni poziv za vanjske procjenitelje prijava u sklopu ograničenoga Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Vrhunska istraživanja znanstvenih centara izvrsnosti"