Savjet za financiranje znanosti i visokog obrazovanja

Savjet za financiranje znanosti i visokog obrazovanja je stručno tijelo Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj na temelju čijeg prijedloga Nacionalno vijeće utvrđuju kriterije za raspodjelu proračunskih sredstava za znanstvenu djelatnost i visokog obrazovanja.

Savjet za financiranje znanosti i visokog obrazovanja:
  • daje mišljenje Nacionalno vijeću o prijedlogu proračuna kojeg ministar podnosi Vladi RH
  • prati i izvještava Nacionalno vijeće o provođenju tzv. Lump sum modela financiranja visokih učilišta
  • daje mišljenje Nacionalnom vijeću o potrebi i zahtjevima za kapitalnu izgradnju, razvojne programe i širenje mreže studijskih programa i institucija u aspektima potrebnih financijskih sredstava
  • očituje se na mišljenja Nacionalnim vijećima o zahtjevima i pitanjima iz područja financiranja studenata, sindikata, visokih učilišta i drugih tijela i institucija
  • prati kretanje troškova te predlaže Nacionalnom vijeću mjere za unapređenje studentskog standarda
  • prati i podnosi izvješća Nacionalnom vijeću o kretanju u području financiranja znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja u svijetu
  • obavlja i druge poslove utvrđene i drugim zakonskim propisima.