UNESCO mreža udruženih škola - ASPnet (UNESCO Associated Schools Network)


UNESCO Associated Schools Network - ASPnet - Mreža udruženih škola je mreža pokrenuta 1953. godine s ciljem promicanja načela UNESCO-a, unaprjeđivanja mira i međunarodne suradnje promicanjem obrazovanja, znanosti i kulture u školama.

ASPnet - Mreža udruženih škola povezuje obrazovne institucije diljem svijeta oko zajedničkoga cilja: izgraditi obranu mira u svijesti djece i mladih.

Više od 11.500 škola članica ASPneta u 182 zemlje djeluje na potpori međunarodnom razumijevanju, miru, interkulturalnom dijalogu, održivom razvoju i kvalitetnom obrazovanju u praksi.

ASPnet - pokretač inovacija i kvalitete u obrazovanju - prepoznat je kao učinkovito sredstvo za postizanje cilja 4.7 o Globalnome građanskom obrazovanju (GCED) i Obrazovanju za održivi razvoj (ESD) cilja održivog razvoja 4 - Obrazovanje 2030.

ASPnet koristi tri komplementarna pristupa:

  1. Stvaranje: Kao laboratorij ideja, ASPnet razvija, testira i širi inovativne obrazovne materijale i promovira nove pristupe poučavanju i učenju koji su temeljeni na UNESCO-ovim osnovnim vrijednostima i prioritetima.
  2. Nastava i učenje: Izgradnja kapaciteta, inovativno podučavanje i participativno učenje u određenim ASPnet tematskim područjima omogućuju ravnateljima škola, nastavnicima, učenicima i široj školskoj zajednici da integriraju UNESCO-ove vrijednosti i postanu uzorima u svojoj zajednici i šire.
  3. Interakcija: ASPnet pruža svojim dionicima mogućnost povezivanja i razmjene iskustava, znanja i dobrih praksi sa školama, pojedincima, zajednicama, kreatorima politika i društvom u cjelini.


ASPnet djeluje na međunarodnoj i nacionalnoj razini. Tim iz sjedišta UNESCO-a u Parizu nadgleda međunarodnu koordinaciju mreže. Na nacionalnoj razini, nacionalna povjerenstva za UNESCO imenuju nacionalne koordinatore ASPneta. Ravnatelji, nastavnici i učenici provode aktivnosti u školama članicama.

  • Tko može postati član UNESCO-ove ASPnet mreže?


Članstvo u mreži je otvoreno za javne ili privatne obrazovne ustanove koje u formalnom ili neformalnom okruženju pružaju predškolsko, osnovno, srednje, tehničko ili strukovno obrazovanje ili osposobljavanje učitelja.

Članstvo se temelji na čvrstom opredjeljenju školskog vodstva i zajednice da promiču ideale i vrijednosti UNESCO-a jačanjem humanističke, etičke, kulturne i međunarodne dimenzije obrazovanja.

Škole članice ključni su promotor UNESCO-ovih vrijednosti i integracije međunarodnih perspektiva u škole. One dobrovoljno pridonose razvoju inovativnih obrazovnih sadržaja, uvode nove metode poučavanja i pristupe učenju, ostvaruju interakciju i surađuju s drugim članovima ASPneta i grade partnerstva s različitim dionicima kako bi poboljšale svoje prakse i postale predvodnice promjena u svojim zajednicama. Sve članice poduzimaju multidisciplinarne projekte koji se odnose na mir i ljudska prava, održivi razvoj, globalno građanstvo i interkulturalno učenje.

  • Kako postati član UNESCO ASPnet mreže?


Ako predstavljate ustanovu zainteresiranu za članstvo u mreži udruženih škola UNESCO-a (ASPnet), prvo se trebate informirati o UNESCO-ovom misijom i radom.

Četiri glavne teme u sklopu rada UNESCO-ove ASPnet mreže škola su:

1. Uloga Ujedinjenih naroda u svijetu i osvješćivanje brige za svijet oko nas;
2. Obrazovanje za održivi razvoj;
3. Mir i ljudska prava;
4. Interkulturalno učenje.

Nadalje, potrebno je konzultirati se sa školskom zajednicom (ravnatelj, nastavno i administrativno osoblje, školski odbor, predstavnici učenika, obitelji) i tražiti njihov dogovor i potporu.

Članstvo je besplatno, a uključenjem u UNESCO-ovu ASPnet mrežu škola stječe pravo na:

  1. Pristup svim informacijama, radnim materijalima i edukacijama objavljenim na mrežnim stranicama UNESCO-ove ASPnet mreže;
  2. Sudjelovanje u inicijativama UNESCO-a (projektima, kampanjama, natječajima) i u aktivnostima vrednovanja odgojnih materijala i projekata;
  3. Korištenje UNESCO-ova ASPnet logotipa na plakatima, letcima i svim školskim dokumentima;
  4. Od nacionalnog ASPnet-ova koordinatora škola će redovito biti obavještavana o projektima i akcijama pokrenutim u sklopu ASPnet mreže;
  5. Sudjelovanje na godišnjem sastanku ASPnet koordinatora.


Prijave se podnose na službenoj UNESCO-ovoj stranici https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Uq5PHbM5-kuwswIpVrERlBabqaRo82ZHoyzVzRa9qP5UMFkyRUtCNFRGOFRNUjRLRkRLRlFaVzlKVy4u.
Nakon prijave škola dobiva certifikat za sudjelovanje koji je potpisala generalna direktorica UNESCO-a.

Aktivnosti se provode u suradnji s nacionalnom ASPnet koordinatoricom, a ako škola nije aktivna u sudjelovanju i u aktivnostima koje se provode u sklopu ASPnet mreže, Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO može ukinuti članstvo škole u ASPnet mreži.

ASPnet škola može otkazati svoje članstvo u bilo koje vrijeme.

Detaljnije informacije o ASPnet-u dostupne su na mrežnoj stranici https://aspnet.unesco.org/en-us/Pages/About_the_network.aspx.

Sve zemlje članice mreže te osnovne informacije o svim školama u svijetu uključenim u UNESCO-ovu ASPnet mrežu dostupne su na uvid na stranici https://aspnet.unesco.org/en-us/Pages/Schools%20by%20country.aspx.

Nacionalna UNESCO ASPnet koordinatorica:
Snježana Šincek, kontakt: snjezana.sincek@mzo.hr, tel. 01 4594 351.
Ministarstvo znanosti i obrazovanja