Strategija Europske unije za Dunavsku regiju

Strategija Europske unije za Dunavsku regiju usvojena je na sastanku Europskog vijeća 2011. godine.

Obuhvaća 14 država dunavskog riječnog sliva:

 • Njemačku (savezne pokrajine Baden-Württemberg i Bavarsku),
 • Austriju,
 • Slovačku,
 • Mađarsku,
 • Hrvatsku,
 • Srbiju,
 • Rumunjsku,
 • Bugarsku,
 • Moldovu,
 • Ukrajinu,
 • Češku,
 • Sloveniju,
 • Bosna i Hercegovinu i
 • Crnu Goru.

Dunavska strategija je jedna od makroregionalnih strategija EU-a koje se provode isključivo kroz postojeće strukture i institucije te bez usvajanja novih pravnih okvira i instrumenata.

Strategija se zasniva na četiri stupa suradnje:

 1. Povezivanje dunavske regije,
 2. Očuvanje okoliša u dunavskoj regiji,
 3. Izgradnja prosperiteta u dunavskoj regiji i
 4. Jačanje institucionalnih kapaciteta i sigurnosti u dunavskoj regiji.

Četiri stupa suradnje razrađena su kroz jedanaest prioritetnih područja.

Na MZO se odnose:

 • razvoj društva znanja kroz istraživačku djelatnost, obrazovanje i informacijske tehnologije i
 • ulaganje u ljude i vještine.

Za svako prioritetno područje djeluje Upravljačka skupina ("Steering Group"). Upravljačku skupinu čine predstavnici relevantnih resora svih država Dunavske strategije za određeno područje.

 • U Upravljačkoj skupini "Razvoj društva znanja kroz istraživačku djelatnost, obrazovanje i informacijske tehnologije" sudjeluje
 • a u Upravljačkoj skupini "Ulaganje u ljude i vještine"

Suradnja s prioritetnim područjima odvija se i putem Radnih skupina koje osnivaju Upravljačke skupine. Provedbu na nacionalnoj razini koordinira Ministarstvo vanjskih i europskih poslova.

 • Instrumenti financiranja projekata Dunavske strategije mogu biti ◦nacionalna,
  • regionalna i lokalna sredstva,
  • fondovi Europske unije,
  • sredstva Europske investicijske banke (EIB) i EBRD
  • te drugih međunarodnih financijskih institucija i donatora.

Moguća je suradnja država korisnica IPA-e s državama članicama EU-a koje koriste strukturne fondove na temama koje su važne za obje grupe zemalja.

Projektne ideje područja obrazovanja moguće je prijaviti i na natječaje programa Erasmus+

 • Projektne ideje se prijavljuju koordinatorima prioritetnih područja.
 • Koordinator Upravljačke skupine "Ulaganje u ljude i vještine" je Austrija.
 • Koordinator prosljeđuje projektne ideje članovima Upravljačke skupine kako bi procijenili relevantnosti projektne ideje za ciljeve određenog prioritetnog područja Strategije.
 • Odobrene projektne ideje dobivaju pismo preporuke ili oznaku ("label") Dunavske strategije.
 • Pismo preporuke se prilaže projektnoj dokumentaciji kod prijavljivanja projekata za financiranje iz EU fondova.

Upute za podnošenje projektne idejekoordinatoru Upravljačke skupine "Ulaganje u ljude i vještine" dostupne su na adresi.

U prijedlozima projekata se potrebno usmjeriti na specifične potrebe Dunavske regije (npr. kod inovacija/istraživačke infrastrukture, potrebno se usmjeriti na specifične izazove Dunavske regije).

Više informacija o projektima iz područja znanosti pronaći na adresi, a informacije o mogućnostima financiranja mogu se dobiti od Ureda u Budimpešti na adresi: danube@ngm.gov.hu.