Srednjoeuropska inicijativa (SEI)

Srednjoeuropska inicijativa (SEI) međudržavna je regionalna asocijacija utemeljena 22. studenoga 1989. godine, kada su ministri vanjskih poslova Austrije, Italije, bivše Jugoslavije i Mađarske na sastanku u Budimpešti formulirali i prihvatili Zajedničku deklaraciju o osnivanju Kvadrigonale. Pentagonala je formirana 1990. godine pristupanjem tadašnje Čehoslovačke, a Heksagonala 1991. pristupanjem Poljske. Na sastanku ministara vanjskih poslova zemalja članica održanom u ožujku 1992. godine u Klagenfurtu uveden je naziv Srednjoeuropska inicijativa. Republika Hrvatska primljena je u punopravno članstvo na sastanku predsjednika Heksagonale održanom u Beču 1992. godine.

Države članice (18) su: Albanija, Austrija, Bjelorusija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Češka, Hrvatska, Italija, Mađarska, Makedonija, Moldavija, Poljska, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Srbija, Crna Gora te Ukrajina.

Središnje izvršno tijelo SEI-a je Odbor nacionalnih koordinatora u koji svaka zemlja članica imenuje po jednog visokog dužnosnika, čiji mandat nije vremenski ograničen. Odbor se kontinuirano sastaje radi rasprave i donošenja odluka o tekućim aktivnostima u okviru SEI-a. U Trstu je 1996. uspostavljeno Izvršno tajništvo SEI-a (ES), čiji je zadatak pružanje pomoći predsjedatelju SEI-a, priprema i distribucija materijala, koordinacija svih aktivnosti, suradnja s EBRD-om i Odborom nacionalnih koordinatora te potpora odabiru i provedbi projekata SEI-a.

Znanstvenici iz Republike Hrvatske mogu se uključiti u aktivnosti predlaganjem znanstvenih i tehnoloških projekata, koji se financiraju iz nacionalnih sredstava predlagača projekta, a preduvjet je da u projektu sudjeluju znanstvenici iz najmanje dvije članice SEI-a. Financijska je potpora moguća i iz sredstava EBRD-a u obliku zajma, ali u tom slučaju mora sadržavati snažnu komercijalnu komponentu. Izvršno tajništvo SEI-a odlučuje o tome je li projekt dovoljno komercijalan da bi mogao zatražiti sredstva EBRD-a. Radna skupina također daje suglasnost na zahtjeve za pokroviteljstvom znanstvenih i stručnih manifestacija u kojima se rabi logotip SEI-a. Prijedlozi projekta, odnosno zahtjevi za pokroviteljstvom primaju se tijekom cijele godine. Prijedlozi projekta podnose se putem MZO-a. Pojedinosti u svezi predaje projekata, stipendija, razmjena i drugih aktivnosti nalaze se na web stranicama SEI-a.