Međunarodni savez za sjećanje na holokaust - IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance)

Republika Hrvatska postala je u studenome 2005. godine na zasjedanju u Krakovu stalna članica Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research – ITF. Tada je, na redovitoj godišnjoj skupštini održanoj pod belgijskim predsjedavanjem 2013. godine, usuglašena promjena imena u International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) - Međunarodni savez za sjećanje na holokaust.

Međunarodni savez za sjećanje na holokaust sastoji se od predstavnika vlada i nevladinih udruga, s ciljem poticanja aktivnosti u obrazovanju o holokaustu, sjećanju i istraživanju u zemljama članicama i drugim zainteresiranim zemljama te u davanju političke potpore ovim aktivnostima u nacionalnim i međunarodnim kontekstima.

Međunarodni savez započeo je s radom 1998. godine, na inicijativu švedskog premijera Perssona, a danas su u njegovu sastavu 33 države članice:

Argentina, Australija, Austrija, Belgija, Bugarska, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Hrvatska, Irska, Italija, Izrael, Kanada, Latvija, Litva, Luksemburg, Mađarska, Nizozemska, Norveška, Njemačka, Poljska, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Srbija, Španjolska, Švedska, Švicarska, Velika Britanija i SAD.

Države članice Međunarodnog saveza dosljedne su Stockholmskoj deklaraciji Međunarodnog foruma o holokaustu i prihvaćaju načela koja je Međunarodni savez usvojio u svezi s članstvom. Države članice također moraju biti privržene provedbi nacionalnih programa koji podupiru obrazovanje, čuvanje uspomene i istraživanje holokausta i drugih genocida.

Međunarodni savez ima rotirajuće predsjedavanje (2008. Austrija, 2009. Norveška, 2010. Izrael, 2011. Nizozemska, 2012. Belgija, 2013. Kanada, 2014. Velika Britanija, 2015. Mađarska, 2016. Rumunjska, 2017. Švicarska, 2018. Italija, 2019. Luksemburg, 2020. Njemačka), a sastanke održava dva puta godišnje.

Izaslanstva zemalja članica djeluju u radu četiriju radnih skupina: obrazovne, akademske, za muzeje i memorijalna mjesta te radne skupine za arhive, a u radu svih radnih skupina redovito sudjeluje i izaslanstvo Republike Hrvatske pri IHRA-i.

Međunarodni savez i financijski pomaže u realizaciji projekata koji pridonose razvoju obrazovanja, istraživanja i očuvanju sjećanja na holokaust.

Ministarstvo je započelo suradnju s Međunarodnim savezom sudjelovanjem na sastanku u Rimu u svibnju 2004. godine, a od kraja 2004. godine suradnja se intenzivirala mnogobrojnim projektima, stipendijama i edukacijama za poučavanje o holokaustu dostupnim u Hrvatskoj i inozemstvu te suradnjama u izradi nastavnih jedinica i obrazovnih materijala dostupnih ovdje i na stranici Agencije za odgoj i obrazovanje.


  • Dokumenti:

Preporuke za podučavanje i učenje o holokaustu

Preporuke za prepoznavanje i suzbijanje iskrivljavanja istine o holokaustu

Deklaracija iz Stockholma Međunarodnog foruma o holokaustu

Radna definicija antisemitizma

Radna definicija antiromskog rasizma i diskriminacije

Odluka o obilježavanju Dana sjećanja na holokaust i sprečavanja zločina protiv čovječnosti
 
  • Poučavanje o holokaustu - nastavne jedinice i nastavni materijali:
 
Nastavne jedinice koje su izradili naši nastavnici nakon edukacije u inozemstvu - "Follow-up" 2016. 
- Objavljeno: 25. 1. 2016.

Nastavne jedinice koje su izradili naši nastavnici nakon edukacije u inozemstvu - "Follow-up" 2014. 
- Objavljeno: 31. 1. 2014.

Nastavne jedinice koje su izradili naši nastavnici nakon edukacije u inozemstvu - "Follow-up" 2013.
- Objavljeno: 25. 8. 2012.

Nastavni materijali za poučavanje o Holokaustu - 2007.
- Objavljeno: 1. 8. 2008.

Smjernice za poučavanje o Holokaustu 
- Objavljeno: 11. 11. 2005.


MZO nastavne jedinice Poučavanje o holokaustu:
  1. Deportacija stanovništva NDH u ustaške logore, Zagreb, 2007.
  2. Kolaboracija, konformizam, konfrontacija - Zagreb, 2007.
  3. Odgovornost
  4. Stradanje žena i djece u logoru Jasenovac, Zagreb, 2007.
  5. Sudbina Lee Deutsch
  6. Židovi u antifašističkoj borbi, Zagreb, 2007.