Slovenija

STIPENDIJE

Stipendije za mlade znanstvenike i studente doktorskih studija

Hrvatski znanstvenici i studenti doktorskih studija mogu se prijaviti na natječaje slovenske agencije Ad futura kao i na natječaje za mlade znanstvenike u Republici Sloveniji koje provode Javna agencija za istraživačku djelatnost Republike Slovenije i Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije.


ZNANSTVENA SURADNJA

Bilateralni znanstveno-istraživački projekti

Na temelju Sporazuma dviju vlada o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji, od 1997. do 2020. godine održano je 17 zasjedanja Zajedničkog povjerenstva za znanstvenu i tehnološku suradnju te su do sada ukupno odobrena 693 zajednička znanstveno-istraživačka projekta i 7 tematskih konferencija. Na sedamnaestom zasjedanju Zajedničkog povjerenstva, održanom 24. siječnja 2020. godine u Zagrebu, ova intenzivna suradnja nastavljena je prihvaćanjem 48 novih znanstveno-istraživačkih projekata za razdoblje 2020. - 2021.

Sljedeći natječaj za sufinanciranje zajedničkih znanstveno-istraživačkih projekata između dviju država objavit će se do 15. veljače 2022. godine.


Bilateralna obrazovna i znanstvena suradnja s Republikom Slovenijom ostvaruje se na temelju sljedećih međunarodnopravnih akata: