Popis ugovorenih projekata


21. 6. 2022.

U sklopu Poziva „Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom” (referentna oznaka: FSEU.2022.MZO.) sklopljeni su s dvama korisnicima novi ugovori za provedbu operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije. S korisnikom Gradom Zagrebom sklopljeni su ugovori u vrijednosti od 556.219,38 HRK, a s korisnikom Pravnim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu sklopljen je Ugovor u vrijednosti od 70.000,00 HRK. Novi popis informacija o korisnicima možete preuzeti na linku.
21. 6. 2022.

Popis raskinutih ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava do 21. lipnja 2022. godine
 
U skladu s Općim uvjetima Ugovora sklopljenog s Ministarstvom znanosti i obrazovanja sporazumno je raskinut Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za obnovu infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom financirane iz Fonda solidarnosti Europske unije.

Dodijeljena financijska sredstva prema Ugovoru nisu korištena pa je raskid potpisan bez financijskih obveza. Raskinut je Ugovor sa sljedećim korisnikom za projektni prijedlog i iznos naveden u tablici:
 
 
Korisnik bespovratnih sredstava Naziv projekta Bespovratna sredstva (HRK)
Ministarstvo unutarnjih poslova

„Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom“
Policijska akademija, IV. Paviljon,
Sjeverna dilatacija

2.743.120,00
 

7. 6. 2022.

U sklopu Poziva „Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom” (referentna oznaka: FSEU.2022.MZO.) s korisnikom Gradom Siskom sklopljeni su ugovori za provedbu operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije u vrijednosti od 446.898,36 HRK. Novi popis informacija o korisnicima možete preuzeti na linku.
2. lipnja 2022.

U sklopu Poziva „Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom” (referentna oznaka: FSEU.2022.MZO.) s korisnikom Gradom Zagrebom sklopljeni su ugovori za provedbu operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije u vrijednosti od 5.943.102,35 HRK. Novi popis informacija o korisnicima možete preuzeti na linku.
 
31.5.2022.

U sklopu Poziva „Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom” (referentna oznaka: FSEU.2022.MZO.) sklopljeni su s trima korisnicima novi ugovori za provedbu operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije. S korisnikom Gradom Kutinom sklopljen je Ugovor u vrijednosti od 74.907,50 HRK, s korisnikom Gradom Krapinom sklopljen je Ugovor u vrijednosti od 255.943,06 HRK, a s korisnikom Veleučilištem u Karlovcu sklopljen je Ugovor u vrijednosti od 232.000,00 HRK. Novi popis informacija o korisnicima možete preuzeti na linku.
 
26. 5. 2022.

U sklopu Poziva „Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom” (referentna oznaka: FSEU.2022.MZO.) sklopljeni su s trima korisnicima novi ugovori za provedbu operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije. S korisnikom Gradom Siskom sklopljeni su ugovori u vrijednosti od 919.071,04 HRK, s korisnikom Karlovačkom županijom sklopljen je Ugovor u vrijednosti od 1.962.964,90 HRK, a s korisnikom Fakultetom šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu sklopljen je Ugovor u vrijednosti od 1.773.959,19 HRK. Novi popis informacija o korisnicima možete preuzeti na linku.
 
24. 5. 2022.

U sklopu Poziva „Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom” (referentna oznaka: FSEU.2022.MZO.) sklopljeni su s trima korisnicima novi ugovori za provedbu operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije. S korisnikom Zagrebačkom županijom sklopljeni su Ugovori u vrijednosti od 2.017.156,95 HRK, s korisnikom Učiteljskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu sklopljen je Ugovor u vrijednosti od 434.605,25 HRK, a s korisnikom Rudarsko-geološko-naftnim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu sklopljen je Ugovor u vrijednosti od 36.920,96 HRK. Novi popis informacija o korisnicima možete preuzeti na linku.
 
23. 5. 2022.

U sklopu Poziva „Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom” (referentna oznaka: FSEU.2022.MZO.) s korisnikom Stomatološkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu sklopljen je Ugovor za provedbu operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije u vrijednosti od 69.500,00 HRK. Popis informacija o korisnicima možete preuzeti na linku.
 
18. 3. 2022.

U sklopu Poziva „Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom” s korisnikom Ministarstvo obrane sklopljena su pet ugovora za provedbu operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije: Ugovor FSEU.2021.MZO.080 u vrijednosti od 16.729.910,71 HRK, Ugovor FSEU.2021.MZO.081 u vrijednosti od 12.667.187,50 HRK, Ugovor FSEU.2021.MZO.082 u vrijednosti od 4.473.784,42, Ugovor FSEU.2021.MZO.083 u vrijednosti od 10.948.437,50 HRK  i Ugovor FSEU.2021.MZO.084 u vrijednosti od 13.811.555,00 HRK. Operacije se odnose na obnovu građevina Hrvatskog vojnog učilišta „Dr. Franjo Tuđman“.
Novi popis informacija o korisnicima možete preuzeti na linku.
28. 2. 2022.

U sklopu Poziva „Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom” s korisnikom Institutom Ruđer Bošković sklopljena su dva nova ugovora za provedbu operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije: Ugovor FSEU.2021.MZO.078 u vrijednosti od 2.215.407,50 HRK i Ugovor FSEU.2021.MZO.079 u vrijednosti od 2.200.488,00 HRK. Novi popis informacija o korisnicima možete preuzeti na linku.
 
23. 12. 2021.

U sklopu Poziva „Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom” s korisnikom Učiteljskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu sklopljen je Ugovor za provedbu operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije u vrijednosti od 183.925,37 HRK. Novi popis informacija o korisnicima možete preuzeti na linku.
8. prosinca 2021.

U sklopu Poziva „Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom” sklopljen je s korisnikom, Ekonomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, Ugovor za provedbu operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije u vrijednosti od 819.969,07 HRK. Novi popis informacija o korisnicima možete preuzeti na linku.
 
24. studenoga 2021.

U sklopu Poziva „Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom” sklopljeni su s dvama korisnicima novi ugovori za provedbu operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije. S korisnikom Hrvatskim katoličkim sveučilištem sklopljen je Ugovor u vrijednosti od 73.351,000,00 HRK, a s korisnikom Akademijom likovnih umjetnosti sklopljen je Ugovor u vrijednosti od 216.000,00 HRK. Novi popis informacija o korisnicima možete preuzeti na linku.
 
16. studenoga 2021.

U sklopu Poziva „Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom” sklopljen je s korisnikom, Institutom društvenih znanosti Ivo Pilar, Ugovor za provedbu operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije u vrijednosti od 313.827,97 HRK. Novi popis informacija o korisnicima možete preuzeti na linku.
 
12. studenoga 2021.

U sklopu Poziva „Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom” sklopljeni su s trima korisnicima novi ugovori za provedbu operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije. S korisnikom Fakultetom strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu sklopljen je Ugovor u vrijednosti od 92.751,51 HRK, s korisnikom Institutom za medicinska istraživanja i medicinu rada sklopljen je Ugovor u vrijednosti od 6.687.750,00 HRK i s korisnikom Fakultetom političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu sklopljen je Ugovor u vrijednosti od 533.690,00 HRK. 
Novi popis informacija o korisnicima možete preuzeti na linku.
 
14. listopada 2021.

U sklopu Poziva „Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom” s korisnikom Farmaceutsko-biokemijskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu sklopljen je Ugovor za provedbu operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije u vrijednosti od 58.269,94 HRK. Novi popis informacija o korisnicima možete preuzeti na linku.
 
16. rujna 2021.

U sklopu Poziva „Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom” sklopljen je s korisnikom, Građevinskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, Ugovor za provedbu operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije u vrijednosti od 54.069.935,22 HRK. Novi popis informacija o korisnicima možete preuzeti na linku.
 
15. rujna 2021.

U okviru Poziva „Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom” s korisnikom Fakultet filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu sklopljen je Ugovor za provedbu operacija koja se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije u vrijednosti 6.208.686,09 HRK. Novi popis informacija o korisnicima možete preuzeti na linku.
 

29. srpnja 2021.

U okviru Poziva „Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom” s korisnikom Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu sklopljen je Ugovor za provedbu operacija koja se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije u vrijednosti 2.314.467,34 HRK. Novi popis informacija o korisnicima možete preuzeti na linku.
 
12. srpnja 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je 7. srpnja 2021. godine potpisalo 42 projekta u okviru Poziva „Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom” u ukupnom iznosu od 2.140.837.980 kuna, a popis informacija o korisnicima možete preuzeti na linku.