Odbor za podjelu državnih nagrada za znanost

22. prosinca 2016.

Danas je u Hrvatskome saboru održana druga sjednica Odbora za podjelu državnih nagrada za znanost kojom je predsjedao akademik Željko Reiner, potpredsjednik Hrvatskoga sabora i zamjenik predsjednika Odbora i predsjednika Hrvatskoga sabora, gospodina Bože Petrova.

Državna nagrada za znanost uključuje četiri vrste nagrada: nagradu za životno djelo, godišnju nagradu za znanost, godišnju nagradu za popularizaciju i promidžbu znanosti te godišnju nagradu za znanstvene novake.

Na natječaj za državnu nagradu za znanost za 2015. godinu ukupno je pristigla 91 prijava. Postupak predlaganja kandidata za pojedina područja znanosti proveli su predsjednici i članovi Stalnih stručnih povjerenstava za šest znanstvenih područja. Riječ je o ukupno 66 znanstvenika koji su proces predlaganja temeljili na 184 recenzije 163 recenzenta.

Predsjednice i predsjednici stalnih stručnih povjerenstava, a koji su ujedno i članovi Odbora, na sjednici su iznijeli podatke o prijaviteljima i izvješća o kandidatima za državnu nagradu za znanost za 2015. godinu. Za nagrade je predloženo i prihvaćeno 29 kandidata, od kojih pet za nagrade za životno djelo i to cijenjeni znanstvenici professor emeritus Marijan Šunjić za prirodne znanosti, professor emeritus Igor Čatić za tehničke znanosti, akademik Vjekoslav Jerolimov za područje biomedicine i zdravstva, prof. dr. sc. Marija Ivezić za biotehničke znanosti te professor emeritus Soumitra Sharma za područje društvenih znanosti.

Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za državnu nagradu za znanost za 2015. godinu predstavio je ministar znanosti i obrazovanja, prof. dr. sc. Pavo Barišić, naglasivši kako su - sukladno osiguranim sredstvima - za tri kategorije nagrada iznosi ponešto uvećani u odnosu na prijašnje godine.

Akademik Željko Reiner posebno se zahvalio predsjednicama i predsjednicima stalnih stručnih povjerenstava te svim članovima povjerenstava na velikome uloženom trudu kako bi se odluka o podjeli državnih nagrada za znanost donijela u ovoj godini, a budući da je opsežan i zahtijevan posao stalnih povjerenstava, kao i posao recenzenata, odrađen u iznimno kratkome roku od konstituirajuće sjednice Odbora održane 7. prosinca ove godine.

Zahvalama na uspješno obavljenome poslu i velikome angažmanu pridružio se i prof. dr. sc. Pavo Barišić naglasivši da je provedba ovoga natječaja u kratkim rokovima bila izuzetak, da je natječaj za državne nagrade za znanost za 2016. godinu objavljen 21. prosinca 2016. te će se dalje procedure provedbe natječaja odvijati u redovnim rokovima.

Članovi Odbora iskazali su želju da se svečana podjela nagrada upriliči tijekom sljedećega tjedna te je termin svečane podjele državnih nagrada za znanost u Hrvatskome saboru potvrđen za četvrtak, 29. prosinca 2016. godine.