(Rok: 24. listopada 2021.) o Nacrtu Prijedloga Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o polaganju državne mature


Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Prijedloga Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o polaganju državne mature

24. rujna 2021.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Prijedloga Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o polaganju državne mature otvoreno je od 24. rujna 2021. do 24. listopada 2021. na sljedećoj poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=17624